Vrouwen en lager opgeleiden hebben meer last van SpA

De gezondheid van patiënten met spondyloartritis (SpA) verschilt op individueel en landelijk niveau. Vrouwen en lager opgeleide personen hebben een hogere ziekteactiviteit en een iets slechter lichamelijk functioneren. Dat is de uitkomst na analyse van gegevens uit de cross-sectionele, internationale COMOSPA-studie

Van de 3.370 geïncludeerde SpA-patiënten was 65% man, de gemiddelde leeftijd bedroeg 43 jaar, de ASDAS was 2,0 en de BASFI-score 3,1. In de aangepaste modellen hadden patiënten met een laag opleidingsniveau en vrouwelijke patiënten een odds ratio van 1,7 in beide gevallen voor aanwezigheid van een ASDAS ≥ 2,1. Deze patiëntengroepen rapporteerden ook een iets slechter functioneren.

Onafhankelijk van de individuele sociaal-economische status (SES) en klinische confounders werden grote internationale verschillen gevonden. Patiënten in landen met een lagere SES hadden gemiddeld genomen een slechtere ASDAS, terwijl patronen voor BASFI niet significant beïnvloed werden. De toepassing van biologicals had geen invloed op het verband tussen SES op individueel of landelijk niveau en de ziekteactiviteit.


  • Bronverwijzing
    1. Putrik P, Ramiro S, Moltó A, et al. Individual-level and country-level socioeconomic determinants of disease outcomes in SpA: multinational, cross-sectional study (ASAS-COMOSPA). Ann Rheum Dis. 2019;78:486-93.

Aandachtsgebied:

Spondyloartritis

Onderwerp:

ASAS-COMOSPA

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.