Ustekinumab effectief bij actieve SLE

Een gerandomiseerde placebogecontroleerde fase II-studie, waarvan prof. dr. Ronald van Vollenhoven (AMC, Amsterdam) eerste auteur is, toont dat de IL-12/23-remmer ustekinumab effectiever is dan placebo bij de behandeling van patiënten met actieve systemische lupus erythematodes (SLE). Het veiligheidsprofiel was vergelijkbaar.

De interleukine (IL)-12/23 pathway is betrokken bij de pathogenese van SLE. Het anti-IL-12/23 monoklonale antilichaam ustekinumab is effectief bij de behandeling van psoriasis, arthritis psoriatica en de ziekte van Crohn. In het huidige onderzoek zijn de effectiviteit en veiligheid van ustekinumab circa 6 mg/kg i.v. bij 102 volwassen patiënten met actieve SLE geëvalueerd.
De deelnemers hadden seropositieve SLE op basis van de SLICC-criteria (ANA, anti-dsDNA en/of anti-Smith antilichamen) en actieve ziekte (SLEDAI-score ≥ 6 en ≥ 1 BILAG A en/of ≥2 BILAG B-scores) ondanks de standaardzorg. De meerderheid (91%) was vrouw, de gemiddelde leeftijd 41 jaar (spreiding 18-66 jaar) en de gemiddelde SLEDAI-2K 10,9.

Het percentages patiënten dat de respons op de SLE-responsindex (SRI)-4 in week 24 behaalde, het primaire eindpunt van deze studie, was 60% in de ustekinumab-groep en 31% in de placebogroep (p = 0,0046). Reeds vanaf week 12 was het behandeleffect ten gunste van ustekinumab.
De belangrijke secundaire eindpunten waren de verandering in SLEDAI-2K, Physician’s Global Assessment (PGA) en het percentage patiënten met een BICLA-respons. De patiënten in de ustekinumab-groep hadden gemiddeld genomen een grotere mediane verandering in SLEDAI-2K en PGA in vergelijking met de placebogroep. Er werd geen significant verschil in het percentage patiënten met een BICLA-respons gevonden.

Ustekinumab kan een effectief geneesmiddel met een nieuw werkingsmechanisme zijn bij de behandeling van SLE.


  • Bronverwijzing
    1. Van Vollenhoven R, Hahn BH, Tsokos GC, et al. Efficacy and Safety of Ustekinumab, an Interleukin 12/23 Inhibitor, in Patients with Active Systemic Lupus Erythematosus: Results of a Phase 2, Randomized Placebo-Controlled Study. ACR 2017, abstract 6L.

Aandachtsgebied:

SLE

Onderwerp:

BICLA BILAG SLEDAI ustekinumab

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.