Upadacitinib laat gunstige effecten zien bij RA-patiëntgroepen

Tijdens EULAR 2018 in Amsterdam werden de nieuwe resultaten van verscheidene klinische studies voor de evaluatie van upadacitinib gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de selectieve JAK1-remmer gunstige effecten laat zien bij verschillende typen RA-patiënten. Deze grootschalige studies begonnen in december 2015 en duren nog steeds voort. In meer dan 26 landen op meer dan 150 locaties streeft men ernaar de veiligheid en effectiviteit van upadacitinib te achterhalen. De resultaten van de SELECT-NEXT- en de -BEYOND-studie verschenen onlangs in The Lancet.

Voor de fase III-studie SELECT-NEXT (NCT02675426) werden 661 deelnemers geïncludeerd die in een verhouding van 2:2:1:1 werden gerandomiseerd om dagelijks 15 mg (n = 221), 30 mg (n = 219) upadacitinib, of placebo (n = 221) te krijgen gedurende een periode van 12 weken. Na 12 weken kreeg de placebogroep 15 mg  of 30 mg upadacitinib. Inclusiecriteria waren onder andere minstens 3 maanden bekendheid met matig tot ernstige RA en minstens 3 maanden behandeling met csDMARD’s met 4 weken voor aanvang aan de studie een stabiele dosis. Daarnaast moest er sprake zijn van klinisch onvoldoende respons op deze csDMARD’s zoals methotrexaat, sulfasalazine en leflunomide. De primaire uitkomstmaten waren vooraf gespecificeerd als ACR20-criteria en een score van 3,2 of lager op de 28-joint disease activity score aan de hand van het CRP niveau (DAS28[CRP]).

Na 12 weken hadden 141 deelnemers uit de 15 mg groep (64%; 95% BI 58-70) en 145 deelnemers uit de 30 mg groep (66%; 95% BI 60-73) de ACR20 bereikt tegenover 79 deelnemers uit de placebogroep (36%; 95% BI 29-42; p < 0,0001 voor elke dosis versus placebo). De DAS28(CRP) ondergrens van 3,2 was minder vaak bereikt (107 patiënten uit de 15mg-groep (48%; 95% BI 42-55), 105 patiënten uit de 30mg-groep (48%; 95% BI 41-55) en 38 deelnemers in de placebogroep (17%; 95% BI 12-22; p < 0,0001 voor elke dosis versus placebo). De gerapporteerde bijwerkingen waren vergelijkbaar in aard, frequentie en ernst tussen alle groepen (57%, 54%, 49% voor de 15mg-, 30mg- en placebogroep), waarvan misselijkheid, hoofdpijn en bovensteluchtweginfecties het meest voorkwamen. Desalniettemin werden infecties vaker gerapporteerd door de patiënten uit de upadacitinib-groepen: 64 (29%) patiënten in de 15mg-groep en 69 (32%) patiënten in de 30mg-groep tegenover 47 (21%) patiënten uit de placebogroep.

Het daarop volgende artikel in deze uitgave van The Lancet betreft de SELECT-BEYOND-studie (NCT02706847). Dit onderzoek begon in maart 2016 en richtte zich specifiek op patiënten die tevens onvoldoende klinische respons hadden op biologicals (bDMARDs) met dezelfde studieopzet en deels dezelfde populatie (n = 499). De groepen bestonden opnieuw uit 15 mg (n = 165) en 30 mg (n = 165) upadacitinib, placebo voor 12 weken gevolgd door 15 mg upadacitinib (n = 85) en placebo voor 12 weken gevolgd door 30 mg upadacitinib (n = 84). Ook hier werd een significante verbetering gezien van symptomen volgens de ACR20-criteria in de 15mg- (65%; 95% BI 57-72) en 30mg-groep (56%; 95% BI 49-64) ten opzichte van de placebogroep (28%; 95% BI 22-35) in de eerste 12 weken (p < 0,0001). Deze bevindingen werden door de DAS28(CRP) ondersteund (p < 0,0001), waarbij 71 deelnemers (43%; 95% BI 36-51) van de 15mg-, 70 deelnemers (42%; 95% BI 35-50) van de 30mg-groep versus 24 deelnemers (14%; 95% BI 9-10) uit de placebogroep een score onder de 3,2 hadden. Tot de twaalfde week was het aantal gerapporteerde bijwerkingen vergelijkbaar tussen de 15 mg upadacitinib- en de placebogroep (56% en 55% respectievelijk) maar hoger in de 30 mg groep (67%). Hierbij was ook het aantal ernstige gevallen hoger met 7% in de 30 mg, 5% in de 15 mg en geen ernstige bijwerkingen in de placebogroep. De resultaten van de tweede fase van deze studie (tot 24 weken) zonder placebo controle laat nog even op zich wachten.

Kortom: zowel 15 als 30 mg upadacitinib kunnen tot klinisch relevante verbetering van symptomen leiden in vergelijking met placebo bij refractaire RA-patiënten en patiënten met matig tot ernstige actieve RA, aldus de onderzoekers.

Lees meer


  • Bronverwijzing
    1. Burmester GR, Kremer JM, van den Bosch F, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to conventional synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-NEXT): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. The Lancet, Vol 391, 10139;2503-12
    2. Genovese MC, Fleischmann R, Combe B, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with active rheumatoid arthritis refractory to biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-BEYOND): a double-blind, randomised controlled phase 3 trial. The Lancet, Vol 391, 10139;2513-24

Aandachtsgebied:

RA

Onderwerp:

ACR20 csDMARD JAK1-remmer upadacitinib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.