‘Unmet needs’ vastgesteld tijdens Targeted Therapies-meeting

Tijdens de twintigste jaarlijkse Targeted Therapies-meeting waren meer dan 100 vooraanstaande fundamentele en klinische onderzoekers binnen onder meer de reumatologie, immunologie, epidemiologie en moleculaire biologie aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was om een uitgebreide lijst op te stellen van de grootste ‘unmet needs’, zowel op wetenschappelijk als klinisch terrein, binnen de reumatologie.

Tijdens de meeting vonden ‘break out’-sessies plaats waarin experts uit vijf ziektespecifieke groepen met elkaar bespraken welke zaken er in het afgelopen jaar binnen hun vakgebied werden bereikt en welke ‘unmet needs’ er bestaan in de categorieën: fundamenteel/translationeel onderzoek, klinisch onderzoek en ontwikkeling van nieuwe behandelingen, en klinische zorg.

Er is onder meer behoefte aan een beter begrip van de heterogeniteit van ziekten en aan betere mogelijkheden voor het identificeren van preklinische ziektestadia, waardoor het mogelijk wordt om vroeger te behandelen en ziekte bij risicopersonen te voorkomen. Verder blijven nieuwe en toegankelijke doelgerichte therapieën, ziektepreventie en uiteindelijk genezing een prioriteit binnen de reumatologie.


  • Bronverwijzing
    1. Winthrop KL, Weinblatt ME, Crow MK, et al. Unmet need in rheumatology: reports from the Targeted Therapies meeting 2018. Ann Rheum Dis. 2019;78:872-878.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.