Suboptimale respons op MTX voorspellen

Uit een post-hocanalyse van de OPTIMA- en PREMIER-studies bij patiënten met vroege RA blijkt dat de DAS28(CRP) op baseline een belangrijke voorspeller is voor onvoldoende respons op methotrexaat-monotherapie na 6 maanden. Bij patiënten die het behandeldoel niet bereikten na een half jaar, was toevoeging van adalimumab geassocieerd met betere uitkomsten dan het continueren van methotrexaat-monotherapie.

In de OPTIMA- en PREMIER-studies werd de effectiviteit van methotrexaat en adalimumab onderzocht bij methotrexaat-naïeve patiënten met vroege RA. De studies verschilden van elkaar in het protocol voor patiënten die onvoldoende reageerden op methotrexaat na 6 maanden: in OPTIMA werd adalimumab toegevoegd aan de behandeling vanaf week 26 terwijl in PREMIER de initiële methotrexaat-therapie werd gecontinueerd tot 2 jaar. Het doel van deze post-hocanalyse van OPTIMA- en PREMIER-data was voorspellers te identificeren voor onvoldoende respons op methotrexaat en klinisch relevante radiografische progressie (CRRP) na 6 maanden methotrexaat-monotherapie. Daarnaast werd het effect van aanpassen van de behandeling (OPTIMA) vergeleken met het continueren van methotrexaat (PREMIER). De klinische, functionele en radiologische uitkomsten werden na 1 jaar beoordeeld.
De DAS28(CRP) op baseline en de ‘time-averaged’ DAS28(CRP) over 4, 8 en 12 weken waren de sterkste voorspellers voor onvoldoende respons op methotrexaat en CRRP. Toevoeging van adalimumab aan methotrexaat was geassocieerd met betere klinische, functionele en radiografische uitkomsten na 1 jaar ten opzichte van het continueren van methotrexaat-monotherapie. Deze resultaten ondersteunen ´treatment to target´-strategieën en tijdige aanpassing van de behandeling met TNF-remmers bij patiënten met vroege RA.


  • Bronverwijzing
    1. Smolen JS, van Vollenhoven RF, Florentinus S, et al. Predictors of disease activity and structural progression after treatment with adalimumab plus methotrexate or continued methotrexate monotherapy in patients with early rheumatoid arthritis and suboptimal response to methotrexate. Ann Rheum Dis. 2018 Aug 3. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

RA

Onderwerp:

adalimumab methotrexaat

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.