Subcutane belimumab laat verbetering zien bij SLE-patiënten

Onderzoekers van de Padova universiteit in Italië evalueerden de effectiviteit van subcutane belimumab bij patiënten met matig tot ernstige SLE. De resultaten van het fase III-onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in Arthritis & Rheumatology.

Voorheen bleek al dat de subgroep SLE-patiënten met actieve auto-antilichamen (anti-dsDNA) in hun bloed baat heeft bij intraveneuze toediening van belimumab. De onderzoekers hebben nu getest of de subcutane toedieningswijze van belimumab een vergelijkbare effectiviteit en veiligheid heeft. De cohortstudie werd dubbelblind en placebogecontroleerd uitgevoerd. Patiënten werden geïncludeerd onder voorwaarde dat anti-dsDNA in het bloed aanwezig was ( >30 IU/mL) of  sprake was van hypocomplementemie (C3 <90 mg/dL of C4 positief). Deelnemers werden tevens in een 2:1-verhouding gerandomiseerd om gedurende een periode van 52 weken wekelijks een subcutane injectie met 200 mg belimumab (n=248) of placebo (n=108) toegediend te krijgen naast de standaard SLE-medicatie.

Bij 356 van de 836 deelnemers was sprake van hoge mate van ziekteactiviteit (hypocomplementemie en anti-dsDNA-positiviteit). In de onderzoeksarm bleek de afname van ziekteactiviteit groter op basis van een SLE-responder indexscore ≥4 (64,4% tegenover 47,2% in de controlegroep; p = 0,0014) en kwamen ernstige SLE-flares minder voor (14,1% tegenover 31,5% respectievelijk). Daarnaast konden in de belimumabgroep meer deelnemers hun steroïdengebruik tussen week 40 en 52 met meer dan 25% reduceren tot  minder dan 7,5 mg per dag (11,4% tegenover 20,7%; p = 0,0844). Bijwerkingen waren in beide groepen vergelijkbaar.

Deze toedieningswijze kan een kostenbesparing met zich meebrengen als patiënten dit zelf thuis kunnen toedienen en hiervoor niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen, aldus de onderzoekers.


Geef een reactie

  • Bronverwijzing
    1. Doria A, Shohl W, Schwarting A, et al. Efficacy and safety of subcutaneous belimumab in anti-dsDNA-Positive, Hypocomplementemic Patients with Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheumatol, 19 April, 2018. [E-pub ahead of print]
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen reumatologie