SLE-patiëntengroep gebaat bij barcitinib

De medische behoeften van SLE-patiënten blijven nog vaak onvervuld. Onderzoekers hebben daarom geïnventariseerd of SLE-patiënten baat hebben bij behandeling met barcitinib wanneer de standaardbehandelingen ontoereikend zijn. Uit de resultaten van deze dubbelblinde fase II-studie (NCT02708095) blijkt dat een dagelijkse dosis van 4 mg de symptomen van SLE-patiënten significant kunnen verbeteren in een half jaar. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in The Lancet.

Tussen maart 2016 en april 2017 werden 314 SLE-patiënten uit 78 centra in 11 landen geworven voor het onderzoek. De deelnemers werden geïncludeerd op voorwaarde van symptomen die duiden op actieve SLE. Daarna kregen de deelnemers gerandomiseerd (1:1:1) een dagelijkse dosis van 2 mg barcitinib (n = 105), 4 mg barcinitib (n = 104) of placebo (n = 105) voorgeschreven. Als primaire uitkomst werden symptomen zoals huiduitslag en artritis gecontroleerd gedurende de gehele studie van 24 weken. Het overgaan van huiduitslag of remissie van artritis gwerd edefinieerd volgens de Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index-2000 (SLEDAI-2K).

70 (67%) deelnemers van de 4mg-groep hadden na 24 weken geen huiduitslag of artritis meer volgens de SLEDAI-2K (OR versus placebo 1,8; 95% BI 1,0-3,3; p = 0,0414), evenals 61 (58%) deelnemers van de 2mg-groep (OR versus placebo 1,3; 95% BI 0,7-2,3; p = 0,39). Bijwerkingen werden door 68 deelnemers (65%) van de placebogroep, 75 deelnemers (71%) in de 2mg-groep en 76 deelnemers (73%) van de 4mg-groep gerapporteerd. Een deel van de patiënten leed ook aan ernstige bijwerkingen (10% 4mg-groep, 10% 2mg-groep, 5% placebogroep). Ernstige infecties troffen 6 deelnemers (6%) van de 4mg-groep, 2 deelnemers (2%) van de 2mg-groep en 1 deelnemer (1%) van de placebogroep.

De dosis van 4 mg barcitinib gaf significante verbetering van symptomen bij patiënten waarbij standaardbehandeling niet voldoende resultaat opleverde. De resultaten van deze studie leggen een basis voor toekomstig onderzoek zoals een fase III-studie met barcitinib als potentiële behandeling voor SLE.


Geef een reactie

  • Bronverwijzing
    1. Wallace DJ, Furie RA, Tanaka Y, et al. Baricitinib for systemic lupus erythematosus: a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. The Lancet, 21 Jul 2018. Vol 392:10143; 222-31

Aandachtsgebied:

SLE

Onderwerp:

baricitinib SLEDAI

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen reumatologie