RA-combinatietherapie leidt vaker tot remissie

Onderzoekers van de Ziekenhuisgroep Twente laten zien dat een combinatietherapie van hydroxychloroquine (HCQ), methotrexaat (MTX) en triamcinolon in het eerste jaar vaker leidt tot remissie dan methotrexaat alleen. In het tweede en derde jaar wordt dit verschil kleiner.

Veel eerder onderzoek van Nederlandse bodem heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat het principe van ‘treat to target’ (T2T) bij RA algemeen wordt onderschreven. Over de vraag wat de beste therapie is om mee te starten, wordt evenwel nog steeds gediscussieerd. De twee onderzoekers uit Almelo vergeleken twee historische reallifecohorten: 297 patiënten die step-up MTX als monotherapie kregen, en 156 patiënten die een combinatie van HCQ, MTX en intramusculaire injectie met triamcinolon 80-120 mg kregen, in beide gevallen als eerste behandeling van vroege RA. In beide cohorten werd een biological geadviseerd als binnen 6 maanden nog geen remissie was bereikt of bij aanhoudende ziekteactiviteit daarna.
De eerste 12 maanden kwam 88,2% van de patiënten in de combinatiegroep in remissie, tegen 72,2% van de MTX-groep. In het tweede jaar waren deze percentages resp. 86,5% en 82,0%, in het derde jaar 85,9% en 87,0%. Hier staat tegenover dat meer patiënten op monotherapie in de eerste 12 maanden een step-up naar een biological hebben gedaan: dit gebeurde bij 14,1% in de combinatiegroep tegen 20,6% in de MTX-groep. Al met al, zo observeren de onderzoekers, resulteert de combinatie van MTX met HCQ en triamcinolon vaker in aanhoudende remissie.


  • Bronverwijzing
    1. Brunekreef T, Bernelot Moens H. Remission induction with methotrexate step-up therapy versus combination of hydroxychloroquine, methotrexate and triamcinolone: 3 year results. EULAR 2017, OP0227.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.