Oorzaken voor cognitieve disfunctie bij SLE

Een verminderde deactivatie van het ‘default mode network’ is mogelijk geassocieerd met veranderingen in de cognitieve functie bij patiënten met systemische lupus erythematodes (SLE). De oorzaken voor cognitieve disfunctie kunnen echter veelzijdig zijn, en therapeutische interventies zouden dan ook op het individu moeten worden afgestemd, aldus Michelle Barraclough en collega’s.

Hoewel cognitieve disfunctie veel voorkomt bij patiënten met SLE, zijn de oorzaken daarvoor nog grotendeels onbekend. Onderzoekers van de University of Manchester vergeleken de cognitieve functie tussen 36 SLE-patiënten met stabiele ziekte en 30 gezonde controles. Ze verzamelden klinische en psychologische data en namen tevens bloed af voor analyse van relevante biomarkers. De neurocognitieve functie werd beoordeeld met behulp van tests uit de Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB). Daarnaast werden het werkgeheugen en de verwerking van emotionele stimuli (facial emotional recognition task) onderzocht met functionele MRI (fMRI).

Ten opzichte van gezonde controles scoorden patiënten met SLE hoger op vragenlijsten voor depressie en vermoeidheid en hadden ze een hoger ‘high sensitivity’-CRP (p = 0,013), IL-6 (p = 0,003) en ‘B-lymphocyte stimulator’ (p < 0,001). Patiënten scoorden daarnaast minder goed op een taak voor volgehouden aandacht (p = 0,002) en hadden een andere respons, met name in ‘default mode network’ (DMN) gebieden en de nucleus caudatus, tijdens de werkgeheugentaak. Meer orgaanschade en een hoger VCAM-1 waren geassocieerd met een minder sterke deactivatie van het DMN (respectievelijk p = 0,005 en p = 0,01) en een lager BOLD-signaal in de caudate gebieden (respectievelijk p = 0,005 en p = 0,001). Een hogere IL-6-waarde was ook geassocieerd met een lager BOLD-signaal in de caudate gebieden (p = 0,032).


  • Bronverwijzing
    1. Barraclough M, McKie S, Parker B, et al. Altered cognitive function in systemic lupus erythematosus and associations with inflammation and functional and structural brain changes. Ann Rheum Dis. 2019 Apr 12. pii: annrheumdis-2018-214677. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

SLE

Onderwerp:

cognitieve disfunctie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.