Nintedanib vertraagt achteruitgang longfunctie bij SSc-ILD

Uit resultaten van de SENSCIS-trial blijkt dat nintedanib de jaarlijkse achteruitgang in de longfunctie vertraagt bij patiënten met sclerodermie en een interstitiële longziekte (SSc-ILD). Er werd echter geen klinisch voordeel van nintedanib geobserveerd voor andere manifestaties van sclerodermie.

SENSCIS was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin de effectiviteit en veiligheid van nintedanib werd onderzocht bij patiënten met SSc-ILD. Het primaire eindpunt was de jaarlijkse afname van de geforceerde vitale longcapaciteit (FVC). Secundaire eindpunten waren de absolute verandering ten opzichte van baseline in de gemodificeerde Rodnan huidscore en in de totale score op de St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) op week 52.

In totaal kregen 576 patiënten ten minste een dosis nintedanib of placebo; 51,9% had diffuus cutane sclerodermie en 48,4% kreeg mycofenolaat op baseline. De gecorrigeerde jaarlijkse verandering in FVC was −52,4 ml in de nintedanib-groep en −93,3 ml in de placebogroep (verschil 41,0 ml per jaar; 95%-BI 2,9 tot 79,0; p = 0,04). De verandering ten opzichte van baseline in de gemodificeerde Rodnan huidscore en de totale score op de SGRQ op week 52 verschilde niet significant tussen de groepen (verschil respectievelijk −0,21 en 1,69). Diarree was de meest voorkomende bijwerking en werd gerapporteerd bij 75,7% van de patiënten in de nintedanib-groep en 31,6% van de patiënten in de placebogroep.

 


  • Bronverwijzing
    1. Distler O, Highland KB, Gahlemann M, et al. Nintedanib for Systemic Sclerosis–Associated Interstitial Lung Disease. N Engl J Med. 2019 May 20 [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Sclerodermie

Onderwerp:

biologicals nintedanib nintedanib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.