Langetermijnresultaten tofacitinib bij RA

Gepoolde gegevens van 2 extensiestudies geven inzicht in de veiligheid van tofacitinib over een periode van 105 maanden en in de effectiviteit over in totaal 90 maanden. Zowel de veiligheid als effectiviteit van deze orale JAK-remmer zijn aanhoudend positief.

Het betreft twee openlabel extensiestudies met RA-patiënten die hadden geparticipeerd in fase I/II/III-studies van tofacitinib. Daarin kregen de deelnemers tofacitinib tweemaal daags 5 of 10 mg als monotherapie of samen met DMARD’s. In totaal 4967 patiënten waren gemiddeld 1215 dagen behandeld; ruim driekwart hield de startdosis aan. 2370 patiënten (47,7%) staakte gebruik; bij 1131 (22.8%) van hen waren bijwerkingen daarvoor de reden, bij 175 (3,5%) onvoldoende klinische respons.

De meest voorkomende categorieën bijwerkingen waren infecties en infestaties (68,9%) en musculoskeletale -/bindweefselaandoeningen (39,0%). De meest frequente bijwerkingen waren nasofaryngitis (18,7%), bovensteluchtweginfectie (17,2%), bronchitis en urineweginfectie (beide 12,2%). Ernstige bijwerkingen werden gezien bij 28,6% van de deelnemers, ernstige infecties bij 8,8%. Maligniteiten, non-melanome huidcarcinomen uitgezonderd, kwamen voor bij 3,0%.

De ACR20/50/70-respons was na 1 maand (n = 4907) respectievelijk 73,0 49,2 en 28,9%, en na 90 maanden (n = 171) respectievelijk 83,0, 56,1 en 32,7%. De DAS28-score en erytrocyten-bezinkingssnelheid, ofwel DAS28-4(ESR), was op baseline (n = 4782) 6,29, na 1 maand 3,75 en na 90 maanden (n = 168) 3,38.
De Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI) was op baseline (n = 4924) 1,42, na 1 maand 0,82 en na 90 maanden (n = 170) 0,76. De clinical disease activity index (CDAI) tot slot, was na 1 maand (n = 4802) 24 punten gedaald en bedroeg na 90 maanden (n = 169) 28,5 punten.

 


  • Bronverwijzing
    1. Wollenhaupt J, Silverfield J, Lee B, et al. Tofacitinib, an oral janus kinase inhibitor, in the treatment of rheumatoid arthritis: safety and efficacy in open-label, long-term extension studies over 8 years. EULAR 2017, THU0197.

Aandachtsgebied:

RA

Onderwerp:

tofacitinib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.