Guselkumab effectief bij PsA

Behandeling met het nieuwe antilichaam guselkumab, gericht tegen de p19-subunit van IL-23, leidt tot een significante verbetering van de symptomen bij patiënten met matig tot ernstige PsA. De resultaten van een dubbelblinde fase IIa-studie (NCT02319759) uitgevoerd in 34 centra in Noord-Amerika en Europa zijn recent in The Lancet gepubliceerd.

Tussen 2015 en 2017 werden 149 PsA-patiënten geïncludeerd. Na randomisatie (2:1) werden 100 deelnemers behandeld met 100 mg guselkumab s.c. tegenover 49 deelnemers die placebo ontvingen. Voor inclusie moest minimaal 3% van de huid zijn aangedaan naast ten minste 6 getroffen gewrichten, waarvan 3 gevoelig en 3 gezwollen. Ook moest er sprake zijn van onvoldoende respons op standaardbehandeling, of intolerantie hiervoor. De deelnemers ontvingen de s.c. injecties bij aanvang van de studie, na 4 weken en vervolgens om de 8 weken tot een totale periode van 24 weken. Het primaire eindpunt was het percentage patiënten met ten minste 20% verbetering van de symptomen volgens de ACR20-criteria op week 24. Na 24 weken bleek dat 58 deelnemers (58%) in de guselkumab-groep deze klinische responscriteria hadden bereikt tegenover 9 (18%) uit de placebogroep (95% BI 25,3-54,1; p < 0,0001). Tussen week 0 en 24 hadden 36 (36%) patiënten uit de guselkumab-groep en 16 (33%) uit de placebogroep ten minste 1 bijwerking, waarvan infectie de meest voorkomende was (16 versus 20%).

De resultaten van deze studie ondersteunen de verdere ontwikkeling van guselkumab als nieuwe behandeling voor PsA, aldus de auteurs.


  • Bronverwijzing
    1. Deodhar A, Gottlieb AB, Boehncke W-H, et al. Efficacy and safety of guselkumab in patients with active psoriatic arthritis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 study. The Lancet. 2018;391(10136):2213-24.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.