Geneesmiddelen duurder door afspraken

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat, hoewel het overheidsbeleid erop gericht is om kosten te verlagen, geneesmiddelenprijzen alsmaar blijven stijgen.

Nederlandse onderzoekers voerden een systematische review uit om de kosten van geneesmiddelen te onderzoeken. Hierin concluderen zij onder andere dat de referentieprijs niet alleen gebaseerd dient te worden op de QALY, de prijs die een levensjaar mag kosten, maar ook dat rekening moet worden gehouden met het aantal potentiële patiënten dat het middel gaat gebruiken. De overheid zou bijvoorbeeld een instrument kunnen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de prijs van een middel automatisch omlaag gaat als er een indicatie bij komt. De onderzoekers stellen dat het systeem veranderd moet worden om patiënten te blijven kunnen behandelen met nieuwe innovatieve geneesmiddelen.


Geef een reactie
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Lees ook..


Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen reumatologie