Geen verhoogd cardiovasculair risico door JAK-remmers

Kortdurend gebruik van JAK-remmers leidt niet tot een verhoogd risico op cardiovasculaire events bij RA-patiënten, zo blijkt uit een meta-analyse van 26 RCT’s, waarvan de resultaten onlangs werden gepubliceerd in Annals of the Rheumatic Diseases.

Onderzoekers van de Universiteit van Peking doorzochten PubMed, Embase en de Cochrane database voor RCT’s (tot oktober 2018) waarin werd gerapporteerd over de veiligheid van JAK-remmers bij patiënten met RA. De primaire en secundaire uitkomsten waren alle cardiovasculaire events (CVE’s) en ‘major adverse cardiovascular events’ (MACE’s)/veneuze trombo-embolie (VTE).

Er konden 26 RCT’s met 11.799 patiënten worden geïncludeerd. Daarbij werd geen significant verschil – ten opzichte van placebo – geobserveerd in het risico op CVE’s na behandeling met JAK-remmers in het algemeen (OR 1,04 (95%-BI 0,61 tot 1,76); p = 0,89), met tofacitinib (OR 0,63 (0,26 tot 1,54); p = 0,31), baricitinib (OR 1,21 (0,51 tot 2,83); p = 0,66), upadacitinib (OR 3,29 (0,59 tot 18,44); p = 0,18), peficitinib (OR 0,43 (0,07 tot 2,54); p = 0,35) of decernotinib (OR 1,12 (0,13 tot 10,11); p = 0,92). Ook werd er geen significant verschil waargenomen met betrekking tot MACE’s (OR 0,80 (0,36 tot 1,75); p = 0,57) of VTE’s (OR 1,16 (0,48 tot 2,81); p = 0,74) voor JAK-remmers overall ten opzichte van placebo. Daarnaast was er geen dosisafhankelijk effect op het CVE-, MACE- en VTE-risico voor tofacitinib (5 versus 10 mg) of upadacitinib (15 versus 30 mg), terwijl 2 mg baricitinib veiliger bleek dan 4 mg wat betreft de incidentie van CVE’s (OR 0,19 (0,04 tot 0,88); p = 0,03). De onderzoekers concluderen echter dat er behoefte is aan postmarketingdata om de cardiovasculaire veiligheid te bevestigen, zeker bij hogere doseringen


  • Bronverwijzing
    1. Xie W, Huang Y, Xiao S, et al. Impact of Janus kinase inhibitors on risk of cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Ann Rheum Dis. 2019 May 14. pii: annrheumdis-2018-214846. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

RA

Onderwerp:

JAK-remmer

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.