Advertentie

Geen verband tussen gebruik biologicals en vroeggeboorte

Volgens een recent gepubliceerde studie in de Annals of the Rheumatic Diseases is het gebruik van biologicals voor of tijdens de zwangerschap vanwege auto-immuunziekte niet gelinkt aan vroeggeboorte of small-for-gestational-age (SGA)-geboorte. In tegenstelling tot de meeste klinische studies die zwangere vrouwen juist uitsluiten, onderzochten Nicole Tsao en haar collega’s van de Canadese Universiteit of British Columbia deze groep omdat er weinig bekend is over het risico op vroeggeboorte en SGA-geboorte bij gebruik van biologicals.

Om dit vraagstuk op te lossen hebben de onderzoekers gebruikgemaakt van de database Population Data British Columbia die informatie tussen 1 januari 2002 en 31 december 2012 verschafte over zorgafname op individueel niveau. 109 vrouwen met in totaal 120 zwangerschappen werden geïncludeerd. Het gebruik van biologicals werd gedefinieerd als minimaal één recept voor biologicals tijdens of drie maanden vóór de zwangerschap. Elke blootgestelde zwangerschap werd door middel van high-dimensional propensity scores (HDPS) aan vijf controlezwangerschappen gematcht. Met behulp van een logistisch regressiemodel werden de associaties tussen biological blootstelling en vroeggeboorte of SGA-geboorte geëvalueerd.

De ongecorrigeerde odds ratio (OR) voor de associatie tussen de onderzoeksgroep en vroeggeboorte was 1,64 (95% BI 1,02-2,63) en tussen de onderzoeksgroep en SGA 1,34 (95% BI 0,72-2,51). Na matching met de controlezwangerschappen bedroeg de OR voor de associatie van de onderzoeksgroep met vroeggeboorte 1,13 (95% BI 0,67-1,9) en 0,91 (95% BI 0,46-1,78) met SGA. De onderzoekers constateerden ook dat andere manieren van sensitiviteitsanalyses zoals gebruik van HDPS in decielen, continue HDPS-covariaten of langere blootstelling aan biologicals niet resulteerden in significante veranderingen.

Deze onderzoeksresultaten suggereren dat het gebruik van biologicals voor en tijdens de zwangerschap niet geassocieerd is met een verhoogd risico op vroeggeboorte of SGA-geboorte.


  • Bronverwijzing
    1. Tsao NW, Sayre EC, Hanley G, et al. Risk of preterm delivery and small-for-gestational-age births in women with autoimmune disease using biologics before or during pregnancy: a population-based cohort study. Ann Rheum Dis [E-pub ahead of print]
Advertentie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.