Filgotinib werkzaam en veilig bij actieve Bechterew

Momenteel zijn biologische DMARD’s de enige aanbevolen behandeling voor patiënten met de ziekte van Bechterew met een inadequate respons op of intolerantie voor eerstelijnsbehandeling met NSAID’s. De TORTUGA-studie toonde dat filgotinib, een orale selectieve Janus kinase 1 (JAK1)-remmer, werkzaam en veilig is voor de behandeling van patiënten met actieve Bechterew die niet reageerden op de eerstelijnsbehandeling met NSAID’s.

Deze trial vond plaats in 30 centra in België, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Polen, Spanje en Oekraïne. De 116 deelnemende patiënten kregen willekeurig placebo of filgotinib 200 mg oraal eenmaal per dag gedurende 12 weken. De ASDAS daalde vanaf baseline tot week 12 met gemiddelde 1,47 in de filgotinib-groep en met 0,77 in de placebogroep. In beide groepen meldden 18 patiënten bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerking was nasofaryngitis (bij twee patiënten in de filgotinib-groep en bij vier patiënten in de placebogroep). Bijwerkingen die leidden tot permanente stopzetting van de behandeling, traden op bij twee patiënten (één geval van graad 3 pneumonie in de filgotinib-groep en een hoge creatinekinase in de placebogroep). Tijdens de studie werden geen sterfgevallen gemeld.


  • Bronverwijzing
    1. Van der Heijde D, Baraliakos X, Gensler LS, et al. Efficacy and safety of filgotinib, a selective Janus kinase 1 inhibitor, in patients with active ankylosing spondylitis (TORTUGA): results from a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet. 2018 Oct 22. [Epub]

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.