Enterisch gecoat mycofenolaat is effectief bij actieve SLE

Een onlangs gepubliceerde multicenter, 24 maanden durende, open label-studie uit Spanje toonde dat enterisch gecoat mycofenolaatnatrium (EC-MPS) effectiever is dan azathioprine om nieuwe flares bij patiënten met een actieve systemische lupus erythematodes (SLE) te voorkomen.

In deze studie kregen de 240 deelnemers EC-MPS in een streefdosis van 1440 mg/dag of azathioprine in een streefdosis van 2 mg/kg/dag. Daarnaast kregen ze prednison en/of antimalariamedicatie. Het primaire eindpunt was het percentage patiënten met een klinische remissie na 3 en 24 maanden, die werd beoordeeld met de SLE Disease Activity Index 2000 (SLEDAI-2K) en de British Isles Lupus Assessment Group (BILAG). Het percentage patiënten met een klinische remissie (klinisch SLEDAI = 0) was significant hoger in de EC-MPS-groep dan in de azathioprine-groep, zowel na 3 maanden (32,5 vs. 19,2%; p = 0,034), als na 24 maanden (71,2 vs. 48,3%; p < 0,001).

De secundaire eindpunten omvatten het tijdsbeloop tot aan de klinische remissie, percentage met BILAG A en B flare, periode tot aan de flare, corticosteroïdreductie en bijwerkingen (AE’s). EC-MPS was superieur wat betreft de tijd tot aan de klinische remissie (hazard ratio 1,43; p = 0,017). BILAG A/B en B flares traden vaker op in de azathioprine- dan in de EC-MPS-groep (respectievelijk 71,7 vs. 50%; p = 0,001 en 21,67 vs. 8,3%; p = 0,004). Verder was EC-MPS superieur wat betreft de tijd tot eerste BILAG A/B flare (HR 1,81; p = 0,0004) en BILAG A flare (HR 2,84; p = 0,003).

De percentages AE’s waren vergelijkbaar in beide groepen met uitzondering van leukopenie, dat vaker optrad bij behandeling met azathioprine.


  • Bronverwijzing
    1. Ordi-Ros J, Sáez-Comet L, Pérez-Conesa M, et al. Enteric-coated mycophenolate sodium versus azathioprine in patients with active systemic lupus erythematosus: a randomised clinical trial. Ann Rheum Dis. 2017;76:1575-82.

Aandachtsgebied:

SLE

Onderwerp:

azathioprine flare

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.