Denosumab remt structurele gewrichtsschade bij RA

Het anti-RANKL-antilichaam denosumab remt de progressie van gewrichtschade, verhoogt de botmineraaldichtheid en wordt goed verdragen door patiënten met RA die tevens conventionele synthetische DMARD’s (csDMARD’s) gebruiken. Dat concluderen onderzoekers van de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie DESIRABLE.

In totaal kregen 654 RA-patiënten ≥ 20 jaar die werden behandeld met csDMARD’s placebo, denosumab 60 mg elke 6 maanden (Q6M) of denosumab 60 mg elke 3 maanden (Q3M). De verandering in de gemodificeerde totale Sharp score (mTSS) na een jaar in deze drie groepen was respectievelijk gemiddeld 1,49; 0,99 (p = 0,0235) en 0,72 (p = 0,0055). De gemiddelde verandering in boterosiescore was respectievelijk 0,98; 0,51 (p = 0,0104) en 0,22 (p = 0,0001). Er werd geen significant verschil tussen de groepen gevonden in de ‘joint space narrowing’-score. Ook het bijwerkingenprofiel toonde geen grote verschillen tussen de groepen.


  • Bronverwijzing
    1. Takeuchi T, Tanaka Y, Soen S, et al. Effects of the anti-RANKL antibody denosumab on joint structural damage in patients with rheumatoid arthritis treated with conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs (DESIRABLE study): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Ann Rheum Dis. 2019 Apr 29.

Aandachtsgebied:

RA

Onderwerp:

cs-DMARD’s denosumab RANKL

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.