Antilichaam tegen BDCA2 verbetert huidlaesies bij SLE

Een eenmalige toediening van het anti-BDCA2-antilichaam BIIB059 is geassocieerd met een gunstig veiligheidsprofiel en een robuuste biologische activiteit, zo blijkt uit een ‘first in human’-studie bij gezonde vrijwilligers en patiënten met SLE. De bevindingen suggereren dat een behandeling gericht op plasmacytoïde dendritische cellen (pDC’s) zinvol is voor patiënten met SLE en ondersteunen de verdere ontwikkeling van BIIB059.

pDC’s produceren grote hoeveelheden type I-IFN (IFN-I), welke een belangrijke rol spelen in de pathogenese van SLE. BIIB059 is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat bindt aan BDCA2, een pDC-specifieke receptor die de productie van IFN-I en andere inflammatoire mediatoren kan remmen. In deze fase I-studie werden de veiligheid, verdraaglijkheid, farmacokinetische (PK) en farmacodynamische (PD) effecten van BIIB059 onderzocht bij 54 gezonde vrijwilligers en 12 patiënten met SLE met actieve cutane ziekte. Daarnaast werden ook de biologische activiteit en preliminaire klinische respons geëvalueerd in het SLE-cohort. Daartoe werden serum BIIB059-concentraties, BDCA2-levels op pDC’s en ‘IFN-responsive’ biomarkers bepaald in volbloed en huidbiopten. Ziekteactiviteit van de huid werd vastgesteld door middel van de Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Area and Severity Index Activity (CLASI-A).

De toediening van een enkele dosis BIIB059 was geassocieerd met een gunstig veiligheids- en PK-profiel. Ook leidde BIIB059 tot internalisatie van BDCA2 op pDC’s, wat correleerde met circulerende BIIB059-waarden. Bij patiënten met SLE verlaagde BIIB059 tevens de expressie van IFN-responsgenen in bloed en normaliseerde het de expressie van het door IFN gereguleerde eiwit MxA. Daarnaast reduceerde de behandeling de immuuninfiltratie van huidlaesies en leidde het tot een verlaging van de CLASI-A-score.


  • Bronverwijzing
    1. Furie R, Werth VP, Merola JF, et al. Monoclonal antibody targeting BDCA2 ameliorates skin lesions in systemic lupus erythematosus. J Clin Invest. 2019 Jan 15. doi: 10.1172/JCI124466. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

SLE

Onderwerp:

BDCA2 BIIB059

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.