16 jaar ervaring met etanercept in JIA-register

De langdurige ervaring die in het Duitse BIKER Register is opgedaan met etanercept (ETA) bij patiënten met juveniele idiopathische artritis (JIA), laat mooi zien hoe de behandeling is geëvolueerd. Vroege controle van de ziekte en een betere selectie vooraf van JIA-patiënten die een biological nodig hebben, verbeteren de uitkomsten bij JIA.

Deze studie had als doel te laten zien hoe de inzet van ETA en de uitkomsten bij JIA in 16 jaar zijn veranderd. Daartoe werden op basis van inclusieperiode 6 cohorten onderscheiden bij in totaal 2105 JIA-patiënten, van wie twee derde meisjes waren. Effectiviteit werd beoordeeld aan de hand van PedACR30/50/70/90, JADAS and ACR-remissie.
De gemiddelde leeftijd waarop ETA werd gestart, bleef door de jaren heen ongeveer 13 jaar. De gemiddelde ziekteduur werd echter beduidend korter: van 5,3 naar ongeveer 2 jaar. De meeste deelnemers hadden reumafactornegatieve polyarticulaire JIA, gevolgd door uitgebreide oligoartritis. In de meer recente cohorten nam het percentage artritis met enthesitis toe, terwijl het percentage systemische JIA afnam (van 20% in 2000 tot < 1% in 2016). Het totale glucocorticoïdgebruik op baseline nam af van 54% naar 19%, NSAID-gebruik van 90% naar 72% en MTX-gebruik van 78% naar 64%. De ACR30/50/70/90-respons na 12 maanden was resp. 80%, 74%, 59%, en 40% en varieerde niet. Het percentage deelnemers dat remissie bereikte nam toe:

  • geen enkel actief gewricht: van 43% naar 69%;
  • CHAQ DI=0: van 35% naar 48%;
  • JADAS-MDA: van 44% naar 45%;
  • JADAS-remissie: van 19% naar 26%;
  • ACR-remissie van 41% naar 63%.

De belangrijkste conclusie was dat de meer recente cohorten minder ernstige ziekteverschijnselen op baseline hadden, maar ook al na een jaar beduidend betere behandelresultaten, hetgeen het belang van vroege interventie nog eens onderstreept.


  • Bronverwijzing
    1. Horneff G, Minden K, Foeldvari I, et al. Changing patterns of juvenile idiopathic arthritis patients treated with etanercept from 2000 to 2016 in the German BIKER registry population. EULAR 2017, OP0196.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen reumatologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.