Triple-therapie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Voor het eerst is aangetoond dat een combinatie van gerichte therapieën de overleving van patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC) kan verbeteren. Tussentijdse resultaten van de BEACON CRC trial laten zien dat de combinatie encorafenib, binimetinib en cetuximab de overleving van voorbehandelde patiënten met BRAF-gemuteerd mCRC aanzienlijk verbeterd in vergelijking met de standaardbehandeling.

In de fase III-studie werden drie combinaties vergeleken: encorafenib/binimetinib/cetuximab, encorafenib/cetuximab en irinotecan of leucovorine, fluorouracil en irinotecan (FOLFIRI) en cetuximab. De overall survival van patiënten die de drie-drug-combinatie ontvingen was 9 maanden ten opzichte van 5,4 maanden in de controlegroep (HR 0,52; p < 0,0001). De mediane progressievrije overleving (PFS) was respectievelijk 4,3 maanden en 1,5 maanden (HR 0,38; p < 0,0001).Aandachtsgebied:

Maag-darm-lever

Onderwerp:

BRAF MEK

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.