Taselisib vertraagt groei gevorderde borstkanker

De toevoeging van de nieuwe targeted therapy taselisib aan de standaard hormonale therapie met fulvestrant, heeft in een fase III-studie laten zien dat het de mediane progressievrije overleving (PFS) van vrouwen met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker met 2 maanden verlengd.

Ongeveer 40% van alle patiënten met gevorderde oestrogeenreceptor (ER-)positieve borstkanker heeft een PIK3CA-mutatie. Taselisib is het eerste geneesmiddel dat specifiek het type PI3K-eiwit (PI3Kalpha) blokkeert dat bij deze vorm van borstkanker is gemuteerd, en heeft in eerdere vroege studies al klinisch voordeel laten zien bij patiënten met hoofd-halskanker en gynaecologische kankers.

In de SANDPIPER-studie werden 516 postmenopauzale vrouwen met lokaal gevorderde of gemetastaseerde ER-positieve, HER2-negatieve gemetastaseerde borstkanker die verslechterde of terugkeerde ondanks hormoonbehandeling met aromataseremmers, geïncludeerd. Zij werden willekeurig toegewezen aan fulvestrant en placebo (n = 176) of fulvestrant en taselisib (n = 340).
Vrouwen die taselisib en fulvestrant kregen bleken een 30% lagere kans op het verergeren van de ziekte te hebben dan de vrouwen in de controlegroep. Taselisib bleek de mediane progressievrije overleving (PFS) met 2 maanden te verlengen (7,4 maanden voor taselisib en fulvestrant versus 5,4 maanden voor fulvestrant en placebo). De respons op de behandeling (tumorkrimp) was meer dan verdubbeld toen taselisib werd toegevoegd (28% versus 11,9%). Gegevens over totale overleving (OS) zijn nog niet beschikbaar.
De meest voorkomende ernstige bijwerkingen van taselisib waren diarree, hyperglykemie en colitis. Als gevolg van de bijwerkingen stopte 17% van de vrouwen die taselisib kregen vroegtijdig met de behandeling, bij de controlegroep stopte slechts 2% om deze reden met de behandeling.

De onderzoekers zagen opmerkelijk genoeg dat taselisib meer voordeel opleverde voor deelnemers die in Noord-Amerika en Europa werden behandeld, waarbij de vererger van de ziekte werd vertraagd met een mediaan van 3,5 maanden (7,9 voor taselisib plus fulvestrant versus 4,5 maanden voor alleen fulvestrant). In andere landen, waaronder Oost-Europa en Latijns-Amerika, leek taselisib weinig of geen extra voordeel te bieden. Meer onderzoek is nodig om deze discrepantie te begrijpen, aldus de auteurs.


  • Bronverwijzing
    1. Baselga J, Dent SF, Cortés J, et al. Phase III study of taselisib (GDC-0032) + fulvestrant (FULV) v FULV in patients (pts) with estrogen receptor (ER)-positive, PIK3CA-mutant (MUT), locally advanced or metastatic breast cancer (MBC): Primary analysis from SANDPIPER. ASCO 2018. J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr LBA1006).

Aandachtsgebied:

Borst

Onderwerp:

fulvestrant hormonaal taselisib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.