Risico op kanker na fertiliteitsbehandelingen

Carrie Williams et al. concluderen in British Medical Journal dat het risico op kanker van de baarmoeder of invasieve borstkanker niet verhoogd is bij vrouwen die een fertiliteitsbehandeling hebben ondergaan. Wel werd er een toegenomen risico gezien op in situ borstkanker en invasieve en borderline ovariumtumoren.

In het onderzoek zijn alle vrouwen in Groot-Brittannië geïncludeerd die tussen 1991 en 2010 een fertiliteitsbehandeling ondergingen. Dat leidde tot een totaal van 255.786 vrouwen met 2.257.789 persoonsjaren aan follow-up. Het moment van een eerste diagnose van kanker (ovarium, mamma of corpus uteri) werd vergeleken met de leeftijd-, geslacht- en periodespecifieke verwachtingen. Er werden gestandaardiseerde incidentieratio’s (SIR’s) berekend aan de hand van leeftijd, geslacht en periodespecifieke nationale incidentieratio’s. Uit de resultaten kwam na een gemiddelde follow-up van 8,8 jaar geen significant toegenomen risico op kanker in het corpus uteri naar voren (164 gevallen geobserveerd; 146,9 verwacht; SIR 1,12; 95% BI 0,95-1,30). Ook werd geen toegenomen risico op borstkanker in het algemeen (2578 versus 2641,2; SIR 0,98; 95% BI 0,94-1,01) of invasieve borstkanker gezien (2272 versus 2371,4; SIR 0,96; 95% BI 0,92-1,00). Bij in situ borstkanker werd er wel een toegenomen risico waargenomen (291 versus 253,5; SIR 1,15; 95% BI 1,02-1,29); dit was geassocieerd met het aantal behandelcycli (p = 0,03). Ook bij ovariumcarcinoom was er een toegenomen risico (405 versus 291,82; SIR 1,39; 95% BI 1,26-1,53). Dit gold voor zowel invasieve als borderline carcinomen. Het verhoogde risico was beperkt tot vrouwen met endometriose en/of lage pariteit.

De resultaten van dit onderzoek suggereren dat er na fertiliteitsbehandeling een toegenomen risico bestaat op in situ borstkanker en invasief en borderline ovariumcarcinoom. Het risico op ovariumtumoren is mogelijk het gevolg van patiëntkenmerken in plaats van de fertiliteitsbehandeling zelf. Continue follow-up is essentieel voor deze populatie, aldus de onderzoekers.


  • Bronverwijzing
    1. Williams CL, Jones ME, Swerdlow AJ et al. Risks of ovarian, breast, and corpus uteri cancer in women treated with assisted reproductive technology in Great Britain, 1991-2010: data linkage study including 2.2 million person years of observation. BMJ 2018;362:k2644

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.