Respons op immunotherapie bij nierkanker voorspeld

In een recent artikel in The Lancet Oncology rapporteren Samra Turaljic en collega’s uit Londen een ‘heroïsche onderneming’. Dat schrijven onderzoekers uit Birmingham (VS) in een reactie op dit onderzoek, waarin van 5.777 patiënten met in totaal 19 solide tumorsoorten whole-exome sequencing is uitgevoerd. Volgens hen helpt deze analyse om het ingewikkelde raadsel van de respons op immunotherapie op te lossen.

Er is een grote behoefte voor het voorspellen van de respons op immunotherapie bij gemetastaseerd niercelcarcinoom. Pogingen om voorspellende biomarkers te ontwikkelen, zijn grotendeels mislukt. Weliswaar is de PD-L1-expressie van prognostische betekenis, maar het kon de uitkomsten van de PD-1-remmer nivolumab niet voorspellen. Ondanks de slechte predictieve waarde van PD-L1 in deze setting, zijn er weinig andere veelbelovende biomarkers beschikbaar.

Mutational load
Bij niercelcarcinoom is sprake van een matige mutational load. Bij tumoren met een hoge mutational load, zoals niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) en melanoom, blijkt een verband tussen de mutational load en de klinische uitkomsten te bestaan. Daarentegen zijn de resultaten van studies naar het mogelijke verband tussen mutational load en de klinische uitkomsten bij niercelcarcinoom wisselend.

Tumorspecifieke neo-antigenen
In dit grote cohort uit Londen ging de aanwezigheid van frameshift-indel-load gepaard met meer tumorspecifieke neo-antigenen in vergelijking met mutaties in niet-synonieme single nucleotide varianten (nsSNV). Bij het niercelcarcinoom kwamen frameshift-stammen vaker voor dan bij andere tumortypen en gingen gepaard met toegenomen antigeenpresentatie en T-celactivatie.

Verband met respons
Tevens vonden de onderzoekers een verband tussen frameshift-indel-load en de respons op immunotherapie in vier datasets. Dat betrof echter een retrospectieve analyse. In drie datasets zaten tevens patiënten met melanoom en in één dataset patiënten met NSCLC. Gezien deze resultaten moet de voorspellende waarde van frameshift-load voor het voorspellen van de respons op immunotherapie bij gemetastaseerd niercelcarcinoom nader onderzocht worden.


Geef een reactie

  • Bronverwijzing
    1. Turajlic S, Litchfield K, Xu H, et al. Insertion-and-deletion-derived tumour-specific neoantigens and the immunogenic phenotype: a pan-cancer analysis. Lancet Oncol. 2017;18:1009-1021.

Aandachtsgebied:

Niercelkanker

Onderwerp:

biomarker PD-L1

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen oncologie