Radium-223 wordt na drie jaar nog steeds goed verdragen

In de Alpharadin in Symptomatic Prostate Cancer (ALSYMPCA)-trial resulteerde radium-223 in een langdurige algehele overleving van patiënten met castratieresistent prostaatcarcinoom en symptomatische botmetastasen in vergelijking met placebo. Dit ging gepaard met een gunstig veiligheidsprofiel. Ook na een follow-upperiode van drie jaar werd radium-223 goed verdragen, waarbij myelosuppressie zelden optrad en geen nieuwe veiligheidskwesties naar voren kwamen.

Totaal 405 met radium-223 behandelde patiënten en 167 personen uit de placebogroepen werden opgenomen in de langdurige veiligheidsanalyse die duurde tot drie jaar vanaf de eerste injectie. Respectievelijk 12 en 7% van de deelnemers uit deze groepen voltooiden de follow-upperiode.

Tot 12 weken na de laatste injectie traden bij 94 en 97% van respectievelijk met radium-223 en placebo behandelde patiënten behandelinggerelateerde adverse events (TEAE’s) op. De incidentie van myelosuppressie was laag. Hematologische TEAE’s van klasse 3 of 4 in de radium-223- en placebogroepen waren anemie (13 vs. 13%), neutropenie (2 vs. 1%) en trombocytopenie (7 vs. 2%). Graad 5 TEAE’s traden op bij 16% in de radium-223-groep en bij 23% in de placebogroep.

Bij langdurige follow-up waren er geen gevallen van acute myeloïde leukemie, myelodysplastisch syndroom of nieuwe primaire botkanker. Secundaire niet-behandelinggerelateerde maligniteiten traden op bij vier patiënten behandeld met radium-223- en drie patiënten die placebo hadden ontvangen. Eén patiënt op radium-223 ontwikkelde aplastische anemie 16 maanden na de laatste injectie. Er zijn geen andere gevallen waargenomen. Een beperking van dit onderzoek is de relatief korte follow-upperiode van drie jaar.


  • Bronverwijzing
    1. Parker CC, Coleman RE, Sartor O, et al. Three-year Safety of Radium-223 in Patients with mCRPC and Symptomatic Bone Metastases. Eur Urol. online.

Aandachtsgebied:

Urologie

Onderwerp:

prostaatkanker radium-223

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.