Prognostische factoren oligometastatische ziekte opgehelderd

Bij de behandeling van oligometastastische ziekte, gedefinieerd als drie of minder metastasen bij diagnose, lijken alleen een laag T-stadium en adenocarcinoom gunstige prognostische factoren te hebben. Behandeling met lokale therapie was niet geassocieerd met een langere overleving, vertelden Spaanse onderzoekers tijdens ELCC 2018.

Over de rol van radicale behandeling bij longkankerpatiënten met oligometastasen bestaat nog onduidelijkheid. Het idee is dat lokale behandeling van een beperkt aantal metastasen mogelijk kan bijdragen aan een verbeterering maar dit is nog niet in grote studies aangetoond. Spaanse onderzoekers, waaronder Oscar Juan (Hospital Universitari i Politècnic la Fe, Valencia) gingen na welke klinische factoren van invloed zijn op de behandeluitkomsten bij patiënten met oligometastasen.

Voor de studie werden de resultaten van 84 patiënten geanalyseerd, 25 met plaveiselcelcarcinoom, 58 met adenocarcinoom en 1 met grootcellig ongedifferentieerd carcinoom. 11 patiënten waren EGFR-positief. De meeste patiënten hadden 1 (78,3%) of 2 metastasen (20,5%). Metastasen waren aanwezig in botten (29,8%), longen (17,9%), bijnieren (11,9%) en de lever (10,7%). 57 patiënten ontvingen een lokale behandeling met chirurgie (8,8%), radiotherapie (70,2%) of beide (21,2%).
Na een mediane follow up van 10,5 maanden was de mediane overleving 15,8 maanden. Een multivariaatanalyse liet vervolgens zien dat alleen een relatief laag T-stadium (p = 0,012) en adenocarcinoom als histologie (p = 0,006) een positieve relatie lieten zien met de overlevingsduur. Behandeling met lokale ablatieve therapie was niet geassocieerd met een langere overleving.

Juan en collega’s concluderen dat bij behandeling van oligometastasen een laag T-stadium en adenocarcinoom mogelijk gepaard gaan met een gunstige prognose. Zij benadrukken echter dat voor kennis over de meest optimale behandeling van longkankerpatiënten met oligometastasen, prospectieve klinische studies nodig zijn.Aandachtsgebied:

Long

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.