Prognostische factoren gevorderde hormoonreceptorpositieve borstkanker

Patiënten met gevorderde hormoongevoelige borstkanker met slechte prognostische factoren hebben het grootste voordeel van toevoeging van de CDK4/6-remmer abemaciclib aan de endocriene behandeling. Dat blijkt uit een exploratieve analyse van gegevens uit de internationale MONARCH2- en MONARCH3-studie.

Aan MONARCH2 en MONARCH3 namen vrouwen met gevorderde hormoonreceptorpositieve (HR+) HER2-negatieve borstkanker deel. In MONARCH2 werden patiënten met ziekteprogressie tijdens de endocriene behandeling gerandomiseerd naar fulvestrant plus abemaciclib of fulvestrant plus placebo. In MONARCH3 ontvingen patiënten een niet-steroïde aromataseremmer plus abemaciclib of placebo als initiële behandeling voor gevorderde ziekte.

Prognostische factoren

De onderzoekers voerden vervolgens een gecombineerde analyse naar prognostische factoren uit. De volgende klinische factoren bleken prognostische waarde te hebben: ‘bone-only disease’, levermetastasen, tumorgraad, progesteronreceptorstatus, performance status (PS), behandelingsvrije interval (TFI) vanaf het einde van de adjuvante endocriene therapie, en tijd van diagnose tot terugkeer van de tumor. Patiënten met levermetastasen, progesteronreceptornegatieve tumoren, hooggradige tumoren of korte TFI (< 36 maanden) bleken een slechtere prognose te hebben.

Abemaciclib

Alle patiëntensubgroepen bleken baat te hebben bij toevoeging van abemaciclib, met een betere progressievrije overleving (PFS) en beter overall responspercentage (ORR). Patiënten met slechte prognostische factoren hadden het grootste voordeel van toevoeging van de CDK4/6-remmer. In MONARCH3 bereikten patiënten met bepaalde goede prognostische factoren (TFI ≥ 36 maanden, ‘bone-only disease’) met endocriene therapie een mediane progressievrije overleving (PFS) van > 20 maanden.


  • Bronverwijzing
    1. Di Leo A, O'Shaughnessy J, Sledge GW Jr, et al. Prognostic characteristics in hormone receptor-positive advanced breast cancer and characterization of abemaciclib efficacy. NPJ Breast Cancer. 2018 Dec 18;4:41.

Aandachtsgebied:

Borst

Onderwerp:

abemaciclib CDK4/6 HER2 HR+

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.