Nivolumab plus ipilimumab bij eerder behandeld gemetastaseerd urotheelcarcinoom

Ook bij langere follow-up laat nivolumab aanhoudende antitumoractiviteit zien, zowel als monotherapie en in combinatie met ipilimumab, zo blijkt uit een extensie van de CheckMate 032-studie bij patiënten met een gemetastaseerd urotheelcarcinoom. De combinatie nivolumab 1 mg/kg plus ipilimumab 3 mg/kg resulteerde in de hoogste responspercentages en deze dosiscombinatie zou dan ook verder moeten worden onderzocht voor deze indicatie, aldus de onderzoekers.

CheckMate 032 is een open-label multicohortstudie waarbij patiënten werden geïncludeerd met een platinum-behandeld niet-resectabel lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (mUC) die werden behandeld met nivolumab-monotherapie 3 mg/kg elke 2 weken (NIVO3), nivolumab 3 mg/kg plus ipilimumab 1 mg/kg elke 3 weken voor vier doses gevolgd door nivolumab-monotherapie 3 mg/kg elke 2 weken (NIVO3+IPI1) of nivolumab 1 mg/kg plus ipilimumab 3 mg/kg elke 3 weken voor vier doses gevolgd door nivolumab-monotherapie 3 mg/kg elke 2 weken (NIVO1+IPI3). In JCO werden nu de resultaten na uitbreiding van het NIVO1+IPI3-cohort (na protocolaanpassing) en van langduriger follow-up van de NIVO3- en NIVO3+IPI1-cohorten gepresenteerd.

In totaal werden 78 patiënten behandeld met NIVO3 (minimale follow-up 37,7 maanden), 104 met NIVO3+IPI1 (minimale follow-up 38,8 maanden) en 92 met NIVO1+IPI3 (minimale follow-up 7,9 maanden). De objectieve responspercentages waren 25,6; 26,9 en 38,0 in respectievelijk de NIVO3-, NIVO3+IPI1- en de NIVO1+IPI3-groep. De mediane duur van de respons was in alle groepen meer dan 22 maanden. Therapiegerelateerde bijwerkingen van graad 3 of 4 werden gerapporteerd bij 21 (26,9%), 32 (30,8%) en 36 (39,1%) patiënten behandeld met respectievelijk NIVO3, NIVO3+IPI1 en NIVO1+IPI3. Therapiegerelateerde pneumonitis van graad 5 trad in zowel de NIVO3- als de NIVO3+IPI1-groep op bij één patiënt.

 


  • Bronverwijzing
    1. Sharma P, Siefker-Radtke A, de Braud F, et al. Nivolumab Alone and With Ipilimumab in Previously Treated Metastatic Urothelial Carcinoma: CheckMate 032 Nivolumab 1 mg/kg Plus Ipilimumab 3 mg/kg Expansion Cohort Results. J Clin Oncol. 2019;37:1608-16.

Aandachtsgebied:

Urologie

Onderwerp:

ipilimumab nivolumab urotheelcarcinoom

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.