Nivolumab en ipilimumab voor melanoompatiënten met hersenmetastasen

Nivolumab in combinatie met ipilimumab heeft een klinisch relevante werkzaamheid bij patiënten met melanoom die onbehandelde hersenmetastasen hebben. De resultaten en de bevindingen van dit onderzoek zijn gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Het openlabel fase II-onderzoek includeerde patiënten met gemetastaseerd melanoom met minstens 1 hersenmetastase die niet te bestralen was en waarbij geen neurologische symptomen voorkwamen. Maximaal 4 doseringen van nivolumab (1 mg/kg lichaamsgewicht) en ipilimumab (3 mg/kg) werden elke 3 weken gegeven, gevolgd door een tweewekelijkse dosering nivolumab (3 mg/kg) totdat er progressie of onacceptabele toxiciteit ontstond. Het primaire eindpunt betrof het percentage patiënten dat klinisch intracranieel voordeel had, wat betekende dat de ziekte stabiel was voor minstens 6 maanden of als een respons, compleet dan wel partieel, werd waargenomen. 94 patiënten deden mee aan het onderzoek, waarbij 57% (95%-BI 47-68) klinisch intracranieel voordeel vergaarde. 26% had een complete respons, 30% een partiële respons en 2% had een stabiele ziekte gedurende 6 maanden. Extracranieel voordeel werd gezien bij 56% (95%-BI 46-67). Bijwerkingen van graad 3 of 4 kwamen voor bij 55% van de patiënten; in 7% betrof het bijwerkingen waarbij het centrale zenuwstelsel was betrokken. 1 patiënt overleed aan een immuungerelateerde myocarditis. Het veiligheidsprofiel was conform wat eerder bij melanoompatiënten zonder hersenmetastasen was gemeld.

De onderzoekers zien dat nivolumab met ipilimumab een klinisch relevante intracraniële effectiviteit heeft bij melanoompatiënten met hersenmetastasen, wat overeenkomt met de extracraniële activiteit.


  • Bronverwijzing
    1. Tawbi HA, Forsyth PA, Algazi A et al. Combined Nivolumab and Ipilimumab in Melanoma Metastatic to the Brain. N Engl J Med 2018; 379:722-730. DOI: 10.1056/NEJMoa1805453

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.