Nivolumab bij recidief maligne pleuraal mesothelioom

Onderzoekers van het NKI beschrijven in de Journal of Thoracic Oncology de resultaten van een eerste fase II-studie naar nivolumab als tweedelijnsbehandeling bij 34 niet-geselecteerde patiënten met een maligne pleuraal mesothelioom (MPM). Na 12 weken hadden acht patiënten een partiële respons (24%) en minder dan de helft van hen was PD-L1-positief.

In deze prospectieve fase II-studie kregen 34 patiënten met MPM en een recidief na ten minste één chemotherapieregime elke twee weken 3 mg/kg intraveneus nivolumab gedurende maximaal één jaar of tot ziekteprogressie of onacceptabele toxiciteit. De tumorrespons werd elke zes weken (elke acht weken na 24 weken behandeling) beoordeeld met CT-scans. Het primaire eindpunt was de ‘disease control rate’ (DCR) na 12 weken en dit werd gedefinieerd als het percentage patiënten met een complete (CR) of partiële respons (PR) of stabiele ziekte (SD). Voorafgaand aan en tijdens de behandeling werden biopten genomen voor onderzoek naar PD-L1-expressie. Het mediane aantal doses nivolumab was zeven (IQR 3-17,25) en de mediane duur van de behandeling 2,8 maanden.

Respons
Van de 34 geïncludeerde patiënten hadden er acht (24%) na 12 weken een partiële respons en nog eens acht stabiele ziekte, wat resulteerde in een DCR van 47% na 12 weken. Eén deelnemer had een partiële respons na 18 weken. De mediane tijd tot een respons was 2,6 maanden en de mediane duur van de respons was 7,0 maanden. Bij vier patiënten met stabiele ziekte bleef de tumor stabiel gedurende meer dan zes maanden. De mediane PFS was 2,6 maanden en na zes maanden was 29% van de patiënten progressievrij. De mediane OS was 11,8 maanden; na zes maanden was de OS 74% en na één jaar 50%.

Veiligheid
Therapiegerelateerde bijwerkingen (elke graad) werden gezien bij 26 patiënten (76%), het ging met name om vermoeidheid (29%) en pruritus (15%). Therapiegerelateerde bijwerkingen van graad 3 en 4 werden gerapporteerd bij negen patiënten (26%). Bij één patiënt was het overlijden gerelateerd aan de behandeling. Deze patiënt kreeg amiodaron voor atriumfibrilleren en ontwikkelde pneumonitis binnen vier weken na de start van de behandeling. PD-L1-expressie op meer dan 1% van de tumorcellen werd gezien in negen monsters (27%). Van de negen patiënten met een PR waren er vier (44%) PD-L1-positief.


  • Bronverwijzing
    1. Quispel-Janssen J, van der Noort V, de Vries JF, et al. Programmed Death 1 Blockade With Nivolumab in Patients With Recurrent Malignant Pleural Mesothelioma. J Thorac Oncol. 2018;13:1569-76.

Aandachtsgebied:

Immunotherapie Long Mesothelioom

Onderwerp:

nivolumab PD-1 PD-L1

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.