NIVO3+IPI1 versus NIVO1+IPI3 bij gevorderd melanoom: CheckMate 511

Uit de resultaten van de CheckMate 511-studie blijkt dat nivolumab 3 mg/kg plus ipilimumab 1 mg/kg bij patiënten met een gevorderd melanoom leidt tot een lagere incidentie van therapiegerelateerde graad 3-5-bijwerkingen in vergelijking met nivolumab 1 mg/kg plus ipilimumab 3 mg/kg. Daarmee werd het primaire eindpunt van de studie bereikt. Beschrijvende analyses toonden geen klinisch relevante verschillen tussen de groepen met betrekking tot effectiviteit.

Nivolumab 1 mg/kg plus ipilimumab 3 mg/kg (NIVO1+IPI3) is in verschillende landen goedgekeurd als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met een gevorderd melanoom. In CheckMate 067 werden – na een minimale follow-upperiode van negen maanden – therapiegerelateerde bijwerkingen van graad 3 en 4 gerapporteerd bij 55% van de patiënten die de combinatiebehandeling kregen, 16% van de patiënten die alleen nivolumab kregen en bij 27% van de deelnemers die alleen ipilimumab kregen. Dit leidde tot het stoppen van de behandeling bij respectievelijk 29, 5 en 13% van de patiënten. In de fase IIIb/IV-studie CheckMate 511 werd dan ook onderzocht of nivolumab 3 mg/kg plus ipilimumab 1 mg/kg (NIVO3+IPI1) het veiligheidsprofiel van de combinatie verbetert bij patiënten met een gevorderd melanoom.

CheckMate 511

360 volwassen patiënten met niet eerder behandeld niet resectabel stadium III of IV-melanoom werden 1:1 gerandomiseerd naar NIVO3+IPI1 of NIVO1+IPI3 eenmaal elke drie weken voor vier doses. Na zes weken kregen alle patiënten elke vier weken eenmaal NIVO 480 mg tot ziekteprogressie of niet acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was een vergelijking van de incidentie van therapiegerelateerde graad 3 tot 5-bijwerkingen tussen de groepen. Secundaire eindpunten waren onder meer beschrijvende analyses van de objectief responspercentage (ORR), progressievrije overleving (PFS) en totale overleving (OS). De studie was niet opgezet om ‘non-inferiority’ van NIVO3+IPI1 ten opzichte van NIVO1+IPI3 aan te tonen voor effectiviteitseindpunten.

Minder bijwerkingen

Na een minimale follow-upperiode van 12 maanden was de incidentie van therapiegerelateerde bijwerkingen van graad 3 tot 5 34% met NIVO3+IPI1 versus 48% met NIVO1+IPI3 (p = 0,006). In beschrijvende analyses was de ORR 45,6% in de NIVO3+IPI1-groep en 50,6% in de NIVO1+IPI3-groep, met een complete respons bij respectievelijk 15,0 en 13,5% van de patiënten. De mediane PFS was 9,9 maanden in de NIVO3+IPI1-groep en 8,9 maanden in de NIVO1+IPI3-groep. De mediane OS werd in geen van de groepen bereikt.


  • Bronverwijzing
    1. Lebbé C, Meyer N, Mortier L, et al. Evaluation of Two Dosing Regimens for Nivolumab in Combination With Ipilimumab in Patients With Advanced Melanoma: Results From the Phase IIIb/IV CheckMate 511 Trial. J Clin Oncol. 2019 Feb 27:JCO1801998. [Epub ahead of print]

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.