Nieuw antilichaam effectief bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Een tweevoudig specifiek antilichaam dat zowel kan binden aan een op darmkankercellen veelvuldig aanwezig antigen als aan de T-lymfocytreceptor, leverde in fase Ia/Ib-studies duidelijke aanwijzingen voor anti-tumoractiviteit. Dat rapporteerden onderzoekers op het ASCO-congres.

Het nieuwe antilichaam heeft de naam CEA CD3 TCB (en RG78902 of RO6958688) en bindt enerzijds aan het carcino-embryonaal antigeen (CEA) op darmkankercellen en anderzijds aan T-lymfocyt. Door gelijktijdig aan beide cellen te binden, wordt de herkenning en vernietiging van tumorcellen door het immuunsysteem bevorderd. CEA is met een expressie op 95% van darmkankertumoren een veelvoorkomend antigen bij deze ziekte.

Voor de studie werd het antilichaam toegediend als monotherapie of in combinatie met de PD-L1-remmer atezolizumab bij al eerder uitgebreid behandelde patiënten met colorectaal carcinoom met expressie van CEA. Een partiële respons werd gezien bij 5% van de met monotherapie behandelde patiënten en bij 20% van de met combinatietherapie behandelde patiënten. Verder werd stabiele ziekte gezien bij respectievelijk 11% en 50% van de patiënten. Een FDG-PET-scan na 4 tot 6 weken toonde verder metabolische partiële responsen bij respectievelijk 28 en 60% van de patiënten.

Bijwerkingen van de behandeling bestonden onder meer uit koorts (56,3%), infusiereacties (50%) en diarree (40%). De meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 of hoger waren infusiereacties (16,3%) en diarree (5%). Bijwerkingen konden echter veelal succesvol worden behandeld, meldden de onderzoekers.

De resultaten laten zien dat het stimuleren van de immuunrespons tegen kanker met nieuwe middelen een effectieve anti-tumorrespons oplevert bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom, aldus de onderzoekers.


  • Bronverwijzing
    1. Tabernero J, Melero I, Ros W, et al. Phase I studies of the novel carcinoembryonic antigen CD3 T-cell bispecific (CEA CD3 TCB) antibody as a single agent and in combination with atezolizumab: preliminary efficacy and safety in patients with metastatic colorectal cancer (mCRC). J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 3002).

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.