Natriumthiosulfaat beschermt tegen cisplatine-geïnduceerd gehoorverlies

Bij kinderen met standaardrisico hepatoblastoom leidt toediening van natriumthiosulfaat, zes uur na het einde van cisplatine-infusie, tot een 48% lagere incidentie van cisplatine-geïnduceerd gehoorverlies zonder dat deze toevoeging is geassocieerd met negatieve effecten op de totale of eventvrije overleving. Dat schrijven onderzoekers van de SIOPEL6-studie in The New England Journal of Medicine.

De combinatie van cisplatine-chemotherapie en chirurgie is een effectieve behandeling voor kinderen met standaardrisico hepatoblastoom. Cisplatine is echter geassocieerd met aanzienlijke en irreversibele gehoorschade. In de SIOPEL6-trial (NCT00652132) werd onderzocht of toevoeging van natriumthiosulfaat de incidentie en ernst van cisplatine-gerelateerde ototoxische effecten kan verminderen, zonder de totale en event-vrije overleving in gevaar te brengen.

SIOPEL6
In totaal werden 109 kinderen ouder dan 1 maand en jonger dan 18 jaar met standaardrisico hepatoblastoom (≤ 3 betrokken leversectoren, geen gemetastaseerde ziekte en een alfafoetoproteïne > 100 ng per ml) gerandomiseerd naar alleen cisplatine (in een dosis van 80 mg per m2 lichaamsoppervlak, i.v. toegediend over een periode van 6 uur) of cisplatine plus natriumthiosulfaat (in een dosis van 20 g per m2, i.v. toegediend over een periode van 15 minuten, 6 uur na het einde van de cisplatine-infusie). Er waren vier preoperatieve en twee postoperatieve behandelingen. Het primaire eindpunt was de absolute gehoordrempel, gemeten met ‘pure-tone’ audiometrie, op een minimale leeftijd van 3,5 jaar. Gehoorverlies werd beoordeeld met de Brock-schaal (van 0 tot 4, waarbij een hogere score een groter gehoorverlies weergeeft). De belangrijkste secundaire eindpunten waren de totale en eventvrije overleving op een leeftijd van 3 jaar.

Minder gehoorverlies
Zevenenvijftig kinderen kregen cisplatine plus natriumthiosulfaat en 52 kinderen alleen cisplatine. Natriumthiosulfaat was geassocieerd met weinig hooggradige toxische effecten. Bij 101 kinderen werd de absolute gehoordrempel beoordeeld. Gehoorverlies van graad 1 of hoger werd gezien bij 18 van 55 kinderen (33%) in de cisplatine-natriumthiosulfaat-groep, ten opzichte van bij 29 van 46 (63%) in de cisplatine-groep. De incidentie van gehoorverlies was hiermee 48% lager in de groep die natriumthiosulfaat kreeg (relatief risico 0,52; 95% BI 0,33 – 0,81; p = 0,002). Na een mediane follow-upperiode van 52 maanden was de 3-jaars eventvrije overleving 82% (95% BI 69 – 90) in de cisplatine-natriumthiosulfaat-groep en 79% (95% BI 65 – 88) in de cisplatine-groep. De totale 3-jaarsoverleving was respectievelijk 98% (95% BI 88 – 100) en 92% (95% BI 81 – 97).


  • Bronverwijzing
    1. Brock PR, Maibach R, Childs M, et al. Sodium Thiosulfate for Protection from Cisplatin-Induced Hearing Loss. N Engl J Med. 2018;378:2376-85.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.