Minder neoadjuvante therapie bij rectumcarcinoom door selectie op basis van MRI-criteria?

Resultaten van de QuickSilver-studie suggereren dat het gebruik van MRI-criteria om patiënten met een rectumcarcinoom en een goede prognose te selecteren voor primaire chirurgie veilig en haalbaar is. Het percentage patiënten met een positieve circumferentiële resectiemarge was 4,9.

Het doel van deze niet-gerandomiseerde fase II-studie was om prospectief te onderzoeken of het veilig is om MRI-criteria te gebruiken om patiënten met een rectumcarcinoom en een goede prognose te selecteren voor primaire chirurgie. Tussen 30 september 2014 en 21 oktober 2016 werden 82 patiënten (74% man) uit 12 Canadese centra geïncludeerd met een nieuw gediagnosticeerd rectumcarcinoom en een goede prognose op basis van de volgende MRI-criteria: 1) afstand tot de mesorectale fascie > 1 mm, 2) ‘definite’ T2, T2/vroeg T3 of ‘definite’ T3 met < 5 mm extramurale invasie en 3) geen of onduidelijke extramurale veneuze invasie. Zij ondergingen primaire chirurgie. Het primaire eindpunt was het percentage patiënten met een positieve circumferentiële resectiemarge (CRM).

De mediane leeftijd op het moment van de operatie was 66 jaar (bereik 37-89). Op basis van de MRI waren de meeste tumoren mid-rectaal (65%; n = 53), T2/vroeg T3 (60%; n = 49) en zonder verdachte lymfeklieren (63%; n = 52). Uit het pathologisch onderzoek bleek dat 91% (n = 75) van de tumoren T2 of hoger was, 29% (n = 24) lymfeklierpositief en 59% (n = 48) stadium II of III. Vier van de 82 patiënten had een positieve CRM (4,9%; 95%-BI 0,2-9,6%). Deze bevindingen suggereren dat niet alle patiënten met een stadium II- of III-rectumcarcinoom preoperatieve chemoradiotherapie hoeven te ondergaan, aldus de auteurs.


  • Bronverwijzing
    1. Kennedy ED, Simunovic M, Jhaveri K, et al. Safety and Feasibility of Using Magnetic Resonance Imaging Criteria to Identify Patients With "Good Prognosis" Rectal Cancer Eligible for Primary Surgery: The Phase 2 Nonrandomized QuickSilver Clinical Trial. JAMA Oncol. 2019 Apr 11. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Maag-darm-lever

Onderwerp:

chirurgie MRI rectumcarcinoom

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.