Minder erfelijkheidsonderzoek naar kanker bij lager opgeleiden en migranten

Onderzoek van het UMCU laat zien dat kankerpatiënten met een lage opleiding  of een migratieachtergrond minder vaak worden doorverwezen voor erfelijkheidsonderzoek. Deze patiënten krijgen daardoor niet de juiste nazorg en begeleiding. Met het project Erfo4all wil het UMCU het erfelijkheidsonderzoek toegankelijker maken.

Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd, en bijna 30% van de Nederlandse bevolking beschikt over beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit zijn voor patiënten met een lage opleiding of een migratieachtergrond vaak belemmerende factoren voor een verwijzing naar de afdeling Genetica. De informatie die erfelijkheidsonderzoek oplevert kan echter zeer waardevol zijn voor het opvolgen van de patiënt dan wel voor preventieve chirurgie.

Met de trainingen van Erfo4all kunnen verwijzende zorgverleners het erfelijkheidsonderzoek straks beter bespreekbaar maken met kankerpatiënten. Dit zal het verschil tot toegankelijkheid van zorg verkleinen. Erfo4all zal dit voor borstkankerpatiënten doen. Per 1 oktober zullen de trainingen starten in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.


Geef een reactie


Aandachtsgebied:

Borstkanker

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen oncologie