Micro-RNA-test bruikbaar voor inschatten risico op longkanker

Een bloedtest op basis van micro-RNA kan mensen identificeren met een verhoogd risico op longkanker. De resultaten hiervan kunnen helpen bij het optimaliseren van de follow-up bij longkankerscreening, stelden Italiaanse onderzoekers tijdens de IASLC World Conference on Lung Cancer.

De BioMILD-studie was opgezet om de bruikbaarheid te onderzoeken van de combinatie van een micro-RNA-test met low-dose CT-screening voor het voorspellen van het individuele risico op longkanker. De onderzoekers wilden onder meer nagaan of het mogelijk is om bij patiënten met negatieve resultaten in beide tests een langer interval tussen screeningsronden aan te houden.

Aan de studie namen 4.119 mensen deel met een mediane leeftijd van 60 jaar en een mediaan aantal pack-years van 42. 79% rookte op het moment van deelname. Zij werden allen onderzocht met zowel de micro-RNA test als met een CT-scan. De deelnemers werden aan de hand hiervan verdeeld in drie groepen: een groep die op beide tests een negatief resultaat scoorde (58%) en dus een relatief laag risico op longkanker had, een groep met een positief resultaat op een van beide tests (37%) en een groep met op beide tests een positief resultaat (5%).

Na vier jaar bleek de longkankerincidentie tussen de drie groepen aanzienlijk te verschillen. Bij de tweemaal positieve groep was dit risico ruim 36 keer hoger dan in de tweemaal negatieve groep, met een cumulatieve incidentie van 0,20. In de groep met één positief testresultaat, dus ofwel een verdachte CT-scan of een positieve micro-RNA-test, was er een bijna zes keer hogere incidentie. Ook de mortaliteit was hoger in de groep met twee nadelige testuitslagen.

Ugo Pastorino stelde dat gebruik van deze strategie onnodige screeningsronden kan voorkomen en het mogelijk maakt om de intensiteit van de screening te optimaliseren.


  • Bronverwijzing
    1. Pastorino U, et al. Blood microRNA and LDCT reduce unnecessary LDCT repeats in lung cancer screening: results of prospective BioMILD trial. Abstract PL02.04. WCLC 2019, 7-10 september, Barcelona, Spanje.

Aandachtsgebied:

Long

Onderwerp:

miRNA screening

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.