Longkankersterfte onder Nederlandse vrouwen stabieler

Na een sterke stijging in de longkankersterfte onder Nederlandse vrouwen, lijkt dit cijfer sinds 2015 stabieler. De komende jaren zal moeten blijken of er inderdaad definitief een einde is gekomen aan de eerdere stijging van longkankersterfte onder vrouwen. 

Nederland heeft, in vergelijking met andere Europese landen een relatief hoge longkankersterfte. Dat blijkt uit de sterftecijfers gepresenteerd door Eurostat, welke voor Nederland zijn gebaseerd op gegevens van het CBS. Vergeleken met andere landen is vooral de longkankersterfte onder vrouwen in Nederland hoog. Dat longkanker bij vrouwen in Nederland vaker voorkomt dan in andere landen is te verklaren doordat vrouwen hier vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw in grotere getale zijn gaan roken dan in andere landen.Aandachtsgebied:

Long

Onderwerp:

mortaliteit roken

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.