Lenvatinib plus pembrolizumab bij gevorderd endometriumcarcinoom

De combinatie lenvatinib plus pembrolizumab is een potentiële nieuwe behandeloptie voor patiënten met een gevorderd gerecidiveerd endometriumcarcinoom, zo blijkt uit een interimanalyse van een open-label ‘single-arm’ fase II-studie.

In deze studie die werd uitgevoerd in 11 Amerikaanse centra, werd onderzocht of gelijktijdige remming van VEGF- en PD-1-activiteit met lenvatinib plus pembrolizumab een effectieve behandeling kan zijn voor patiënten met een gevorderd endometriumcarcinoom. Deelnemers werden niet geselecteerd op microsatellietinstabiliteit- of PD-L1-status, hadden een ECOG-performance status van 0 of 1, hadden niet meer dan twee eerdere systemische behandelingen ondergaan en een levensverwachting ≥ 12 weken. De maximaal getolereerde dosis werd in een fase Ib-studie vastgesteld op 20 mg oraal lenvatinib per dag plus 200 mg intraveneus pembrolizumab elke drie weken.

In totaal werden 54 patiënten geïncludeerd, van wie er 53 konden worden meegenomen in de analyse. Op het moment van deze interimanalyse, was de mediane follow-up 13,3 maanden (IQR 6,7-20,1). Op week 24 hadden 21 patiënten (39,6%; 95%-BI 26,5-54,0) een objectieve respons, het primaire eindpunt van deze interimanalyse. Ernstige therapiegerelateerde bijwerkingen werden gezien bij 16 patiënten (30%) en één patiënt overleed na een intracraniële bloeding die werd gerelateerd aan de behandeling. De meest gerapporteerde therapiegerelateerde bijwerkingen (alle graden) waren hypertensie (58%), vermoeidheid (55%), diarree (51%) en hypothyroïdie (47%). De meest voorkomende therapiegerelateerde bijwerkingen van graad 3 waren hypertensie (34%) en diarree (8%); er werden geen graad 4-therapiegerelateerde bijwerkingen gerapporteerd. Vijf patiënten (9%) stopten de studiemedicatie vanwege bijwerkingen.

In de fase III-studie KEYNOTE-775 wordt de combinatie lenvatinib plus pembrolizumab momenteel vergeleken met doxorubicine of paclitaxel bij patiënten met een gevorderd endometriumcarcinoom.


  • Bronverwijzing
    1. Makker V, Rasco D, Vogelzang NJ, et al. Lenvatinib plus pembrolizumab in patients with advanced endometrial cancer: an interim analysis of a multicentre, open-label, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2019 Mar 25. pii: S1470-2045(19)30020-8. [Epub ahead of print]

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.