Klinische en genetische risicostratificatie bij borstkanker?

Uit de SOLAR-1-studie bij 9.427 vrouwen met HR-positieve, HER2-negatieve borstkanker blijkt dat klinische risicostratificatie op basis van tumorgrootte en histologie, toegevoegd aan de recidiefscore op de 21-genentest, prognostische informatie geeft over het risico op een recidief, maar niet voorspellend is voor de respons op chemotherapie.

In dit prospectieve onderzoek (NCT00310180) werd bij 9.427 patiënten bij wie ook een 21-genenprofiel was bepaald, het klinische risico op een recidief op basis van de tumorgrootte en de histologische graad geclassificeerd als hoog of laag. Deze klinische risicostratificatie had prognostische waarde voor het optreden van een recidief op afstand bij vrouwen met een intermediair risico op basis van het 21-genenprofiel (recidiefscore van 11 tot 25) die waren gerandomiseerd naar hormoontherapie (HR voor de vergelijking hoog versus laag klinisch risico 2,73; 95%-BI 1,93 tot 3,87) of naar chemotherapie plus hormoontherapie (chemo-endocriene therapie; HR 2,41; 95%-BI 1,66 tot 3,48) en bij vrouwen met een hoge recidiefscore (26 tot 100), die allemaal chemo-endocriene therapie kregen (HR 3,17; 95%-BI 1,94 tot 5,19).

Onder vrouwen ≤ 50 jaar die alleen hormoontherapie kregen, werd het risico (± SE) op een recidief op afstand na negen jaar geschat op minder dan 5% (≤ 1,8 ± 0,9%) bij een lage recidiefscore (een score van 0 tot 10), ongeacht het klinische risico en op 4,7 ± 1,0% bij een intermediaire recidiefscore en een laag klinisch risico. In deze leeftijdsgroep kwam het risico boven de 10% bij vrouwen met een hoog klinisch risico en een intermediaire recidiefscore die alleen hormoontherapie kregen (12,3 ± 2,4%) en bij vrouwen met een hoge recidiefscore die chemo-endocriene therapie kregen (15,2 ± 3,3%).


  • Bronverwijzing
    1. Sparano JA, Gray RJ, Ravdin PM, et al. Clinical and Genomic Risk to Guide the Use of Adjuvant Therapy for Breast Cancer. N Engl J Med. 2019;380:2395-405.

Aandachtsgebied:

Borst

Onderwerp:

21-genentest HER2-negatief HR+

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.