Kanker bij stewardessen

Een onderzoek in American Journal of Industrial Medicine heeft onderzocht of stewardessen een toegenomen risico hebben op bepaalde soorten kanker. De hypothese is dat deze beroepsgroep vaker wordt blootgesteld aan kosmische straling en een verstoord dag- en nachtritme en hiermee een verhoogd risico heeft op bepaalde soorten kanker.

De incidentie van schildklier-, ovarium- en uteruscarcinoom onder ongeveer 6000 stewardessen is vergeleken met de algemene populatie uit de Verenigde Staten. Voor bovengenoemde soorten kanker, melanoom en cervixcarcinoom werden associaties gezocht tussen de mate van blootstelling aan straling en verstoring van het circadiane ritme. Uit de resultaten bleek dat de incidentie van schildklier-, ovarium- en uteruscarcinoom niet was verhoogd. Er werden geen significante associaties gevonden tussen de mate van blootstelling en het voorkomen van kanker. Een zwakke, niet-significante associatie werd gevonden tussen schildkliercarcinoom, de mate van kosmische radiatie en verstoring van het dag- en nachtritme. Dit gold ook voor het melanoom en verstoring van het dag- en nachtritme.

Er werd weinig bewijs gevonden voor een toegenomen risico op bepaalde soorten kanker bij stewardessen. Het onderzoek werd beperkt door kleine aantallen van bepaalde kankersoorten, weinig data voor risicofactoren en misclassificaties.


  • Bronverwijzing
    1. Pinkerton LE, Hein MJ, Anderson JL et al. Melanoma, thyroid cancer and gynecologic cancers in a cohort of female flight attendants. Am J Ind Med. Mei 2018. DOI: 10.1002/ajim.22854

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.