Niet-invasieve voorspeller voor recidief van blaaskanker

Analyse van mutaties in telomerasereversetranscriptase (TERT), vastgesteld in de urine, kan nuttig zijn om vroegtijdig een recidief urotheelcelcarcinoom van de blaas (UBC) te detecteren, vooral van een niet-spierinvasief blaascarcinoom (NMIBC). Dat is gevonden in een Frans onderzoek dat onlangs verscheen in het British Journal of Cancer.

UBC kent een hoog risico op een recidief. Voor de monitoring worden momenteel herhaaldelijk cystoscopieën en cytologie van de urine uitgevoerd, maar dat heeft een lage sensitiviteit voor NMIBC. Als gevolg van mutaties in de promotor treedt regelmatig een reactivatie van TERT op.

Verband met recidief
In dit Franse onderzoek is nagegaan of detectie van TERT-mutaties in de urine een voorspeller voor een UBC-recidief zou kunnen zijn. Deze detectiemethode is vergeleken met cytologie en cystoscopie voor de follow-up van patiënten. In totaal werden 348 patiënten die een transurethrale blaasresectie vanwege UBC kregen, en 167 controlepatiënten geëvalueerd.
De algehele sensitiviteit van de TERT-test was 80,5% en de specificiteit 89,8%, wat niet in grote mate werd beïnvloed door ontstekingsactiviteit of infectie. Als TERT positief bleef na de eerste operatie, was dat geassocieerd met een recidief carcinoom in situ. TERT in urine was een betrouwbare en dynamische voorspeller voor het optreden van een recidief NMIBC (p < 0,0001). Bij univariate analyse was in geval van een positieve TERT-status na de eerste operatie het risico op een recidief 5,34 keer zo hoog (p = 0,0004). Verder was een positieve TERT-status geassocieerd met de kans op een recidief bij de subset van patiënten met negatieve cystoscopie (p = 0,034).

Vroeg stadium gedetecteerd
Dit onderzoek toonde dat met de nieuwe test al in een vroeger stadium dan bij cytologie NMIBC gedetecteerd kan worden. De aanwezigheid van een TERT-mutatie voorspelde bij 80% van de patiënten een recidief, terwijl cytologie dat bij slechts 43% detecteerde. Bijkomend voordeel van TERT-analyse is dat deze test blaaskanker kan onderscheiden van een urineweginfectie.


Geef een reactie

  • Bronverwijzing
    1. Descotes F, Kara N, Decaussin-Petrucci M, et al. Non-invasive prediction of recurrence in bladder cancer by detecting somatic TERT promoter mutations in urine. Br J Cancer. 2017;117:583-7.

Aandachtsgebied:

Blaaskanker

Onderwerp:

TERT urotheelcelcarcinoom

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen oncologie