Drie maanden adjuvante chemotherapie bij colonkanker even effectief als zes maanden

Een gecombineerde analyse van zes klinische studies met meer dan 12.800 patiënten met colonkanker stadium III, laat zien dat drie maanden adjuvante chemotherapie bijna net zo effectief is als zes maanden chemotherapie. De kortere behandeling gaat gepaard met minder bijwerkingen, vooral minder neurotoxiciteit.

Doel van het onderzoek, dat bekend staat onder de naam IDEA Collaboration, was om na te gaan of drie maanden adjuvante chemotherapie met FOLFOX of CAPOX even effectief is als zes maanden. Het primaire eindpunt was het percentage ziektevrije overleving (DFS) na drie jaar. Er bleek maar een klein verschil te zijn in 3-jaars DFS: 74,6 vs. 75,5% (HR 1,07; 3 vs. 6 maanden behandeling). Het verschil was het kleinst in de subgroep die FOLFOX kreeg in vergelijking met de CAPOX-subgroep.
Voor de subgroep met een laag risico op basis van aantal aangedane lymfeklieren (1-3) en geen doorgroei door de darmwand, circa 60% van de totale onderzoekspopulatie, was het verschil kleiner dan in de totale populatie: 83,1 vs. 83,3%.

Een belangrijk verschil tussen drie en zes maanden behandeling was er wel op het vlak van de veiligheid, in het bijzonder de neurotoxiciteit ten gevolge van de oxaliplatine-component. Zenuwbeschadiging van graad 2 of meer in de vorm van een doof gevoel of tintelingen in handen en voeten kwam aanzienlijk minder frequent voor in de groep die drie maanden behandeld was versus zes maanden: 15 vs. 45% met FOLFOX en 17 vs. 48% met CAPOX.

De onderzoekers verwachten dat drie maanden chemotherapie op basis van deze uitkomsten de nieuwe standaard zal worden voor de laagrisicopatiënten.


  • Bronverwijzing
    1. Shi Q, Sobrero AF, Shields AF, et al. Prospective pooled analysis of six phase III trials investigating duration of adjuvant (adjuv) oxaliplatin-based therapy (3 vs 6 months) for patients (pts) with stage III colon cancer (CC): The IDEA (International Duration Evaluation of Adjuvant chemotherapy) collaboration. J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr LBA1).

Aandachtsgebied:

Maag-darm-lever

Onderwerp:

CAPOX FOLFOX

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.