Dasatinib als behandeling voor GIST

Een onderzoek in JAMA Oncology heeft onderzocht wat de progressievrije 6-maandenoverleving, de totale overleving en behandelrespons is bij gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) die zijn behandeld met dasatinib. GIST zijn levensbedreigend indien er metastases optreden of als zij operatief niet goed te verwijderen zijn. Doordat sommige patiënten niet reageren op de behandeling met imatinib is er een noodzaak voor aanvullende behandelingen die voor controle van de tumor kunnen zorgen.

Het niet-gerandomiseerde onderzoek had één behandelarm met 50 patiënten die imatinib-resistente en gemetastaseerde GIST hadden. Tweemaal daags werd 70 mg dasatinib gegeven. De 50 patiënten hadden een mediane leeftijd van 60 jaar (19-78 jaar), de groep bestond uit 31 mannen (62%) en 19 vrouwen (38%). 48 patiënten waren geschikt om de respons te evalueren. De geschatte progressievrije 6-maandenoverleving was 29% in de gehele populatie. Voor GIST met een expressie van gefosforyleerd SRC (pSRC) (n = 14) werd een progressievrije 6-maandenoverleving van 50% gezien. Een objectieve tumorrespons werd geobserveerd in 25% van de gevallen. Dit was inclusief 1 patiënt met een mutatie die leidde tot resistentie voor imatinib.

Dasatinib kan een effect hebben bij een deel van de patiënten met imatinib-resistente GIST. Er is meer onderzoek nodig om dit effect verder te verduidelijken, evenals het feit of pSRC een prognostische biomarker kan zijn.


Geef een reactie

  • Bronverwijzing
    1. Schuetze SM, Bolejack V, Thomas DG et al. Association of dasatinib with progression-free survival among patients with advanced gastrointestinal stromal tumors resistant to imatinib. JAMA Oncology. 26 April 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.0601
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen oncologie