Advertentie

Dasatinib als behandeling voor GIST

Amerikaanse onderzoekers beschrijven in JAMA Oncology de progressievrije 6-maandenoverleving, de behandelrespons en de totale overleving van patiënten met gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) die zijn behandeld met dasatinib.

Het niet-gerandomiseerde onderzoek had één behandelarm met 50 patiënten die gemetastaseerde imatinib-resistente GIST hadden. Tweemaal daags werd 70 mg dasatinib gegeven. De 50 patiënten hadden een mediane leeftijd van 60 jaar (19-78 jaar), de groep bestond uit 31 mannen (62%) en 19 vrouwen (38%). Van 48 patiënten kon de respons worden geëvalueerd. De geschatte progressievrije 6-maandenoverleving was 29% in de gehele populatie. Voor GIST met een expressie van gefosforyleerd SRC (pSRC) (n = 14) werd een progressievrije 6-maandenoverleving van 50% gezien. Een objectieve tumorrespons werd geobserveerd in 25% van de gevallen. Dit was inclusief 1 patiënt met een mutatie die leidde tot resistentie voor imatinib.

Dasatinib kan dus mogelijk effectief zijn bij een deel van de patiënten met imatinib-resistente GIST. Er is meer onderzoek nodig om dit effect verder te verduidelijken en om vast te stellen of pSRC een prognostische biomarker kan zijn.


  • Bronverwijzing
    1. Schuetze SM, Bolejack V, Thomas DG et al. Association of dasatinib with progression-free survival among patients with advanced gastrointestinal stromal tumors resistant to imatinib. JAMA Oncology. 26 April 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.0601
Advertentie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.