Buikvet risicofactor voor kanker bij postmenopauzale vrouwen

De verdeling van vetweefsel over het lichaam is bij postmenopauzale vrouwen een belangrijkere risicofactor dan het lichaamsgewicht zelf. Deense onderzoekers meldden tijdens het ESMO-congres dat het hebben van relatief veel abdominaal vet een onafhankelijke risicofactor is voor het ontwikkelen van kanker.

Het is al lang bekend dat obesitas een risicofactor vormt voor het krijgen van kanker. De meeste onderzoeken op dit gebied onderzochten dit echter via het vaststellen van de BMI of het gewicht en keken niet naar de verdeling van vet over het lichaam. In de Deense studie werd hiernaar wel gekeken.

Voor de observationele Prospectieve Epidemiologic Risk Factor Study werd bij 5.855 vrouwen (gemiddelde leeftijd 71 jaar) een dexascan uitgevoerd waarna zij gedurende 12 jaar werden gevolgd. Uit data uit het Deense nationale kankerregister bleek dat gedurende deze periode 811 solide tumoren werden gediagnosticeerd. Verdere analyse toonde dat de verhouding tussen abdominaal en perifeer vet een significante voorspeller was van het risico op kanker (HR 1,30, p = 0,001). Daarentegen bleken de BMI en de totale hoeveelheid vetweefsel geen significante risicofactoren. Andere risicofactoren waren een hoge leeftijd, hormoontherapie met oestrogenen en roken, maar na correctie voor deze factoren bleef de aanwezigheid van buik-/heupvet geassocieerd met het kankerrisico. De studie toonde verder dat alleen longtumoren en gastro-intestinale tumoren waren geassocieerd met de verhouding tussen buik- en lichaamsvet.

De resultaten tonen dat de vetverdeling over het lichaam belangrijk is bij het bepalen van het risico op kanker, terwijl de BMI en de totale hoeveelheid lichaamsvet hiervoor niet geschikt lijken, concluderen de onderzoekers.


Geef een reactie

  • Bronverwijzing
    1. Staunstrup LM, Christensen JF, Blair J, et al. A study of body fat composition, derived from DXA-scans, in association with cancer incidence in postmenopausal women. ESMO 2017, abstract 1408_PR.
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen oncologie