Borstkankerzorg verschilt tussen ziekenhuizen

Onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Universiteit Twente laat zien dat de borstkankerzorg tussen ziekenhuizen verschilt. Door de verbeterde diagnostiek en behandeling is de overleving en kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten de afgelopen jaren gestegen. De toepassing van deze nieuwe methoden verschilt echter per ziekenhuis. Het onderzoek heeft getracht hier inzicht in te geven en oorzaken voor deze variatie te ontdekken.

Het uitvoeren van een borstreconstructie direct na een amputatie is één van de zaken die varieert tussen ziekenhuizen. Met een directe reconstructie wordt de patiënt een extra operatie bespaard en het resultaat is meestal beter. Mogelijke factoren voor variaties in het uitvoeren hiervan zijn de leeftijd van de patiënten in het ziekenhuis, het aantal plastisch chirurgen en de aanwezigheid van deze chirurgen bij het multidisciplinaire overleg. Een andere variatie is de toepassing van boost-bestraling. Deze extra dosis straling wordt toegepast bij een hoog recidiefrisico, maar heeft bijwerkingen. Hierdoor wordt boost-bestraling, na aanpassing van de richtlijn in 2011, spaarzamer ingezet bij invasieve borstkanker. Ook werd de variatie tussen radiotherapeutische centra en ziekenhuizen in het toepassen van de boost steeds kleiner. Voor niet-invasieve borstkanker werd daarentegen geen verandering in toepassing gezien, mogelijk als gevolg van de afwezigheid van betrouwbare onderzoeksresultaten hierover. Ook de gevonden variatie tussen de centra bleef onveranderd bestaan. Een laatste voorbeeld is de toepassing van genexpressieprofielen waarmee kan worden bepaald of chemotherapie zinvol is. In 2014 ontving nog niet de helft van alle in aanmerking komende patiënten deze test. Vooral bij ouderen en patiënten met een lage sociaaleconomische status werd deze test minder vaak uitgevoerd. Een deel van de onbedoelde variatie (gebruik van een genexpressieprofiel terwijl de huidige richtlijn duidelijk de toediening van chemotherapie op basis van het klinische risicoprofiel aanbeveelt) lijkt het gevolg te zijn van het zoeken naar een rechtvaardiging om chemotherapie te kunnen onthouden.


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.