Betere overleving radicale prostatectomie plus radiotherapie bij mannen met gevorderd prostaatcarcinoom

Mannen met gevorderd prostaatcarcinoom die in eerste instantie zijn behandeld met radicale prostatectomie (RP) gevolgd door radiotherapie (XRT) hebben een kleinere kans te overlijden aan hun ziekte dan mannen die met XRT plus androgeendeprivatietherapie (ADT) zijn behandeld. Zij hadden echter wel vaker erectiestoornissen en urine-incontinentie. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in Cancer.

Hoewel er verschillende behandelmogelijkheden zijn voor lokaal en gevorderd prostaatcarcinoom, waaronder radicale prostatectomie (RP) gevolgd door radiotherapie (XRT) en XRT plus androgeendeprivatietherapie (ADT), zijn de uitkomsten van de verschillende benaderingen amper met elkaar vergeleken. Deze studie vergeleek daarom, weliswaar retrospectief, de overleving en bijwerkingen van RP plus XRT versus XRT plus ADT.

Studiecohort

Het studiecohort bestond uit patiënten uit de Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) – Medicare-database, die demografische en tumorspecifieke patiëntgegevens van verschillende SEER-kankerregistraties koppelt aan zorgclaims voor de bij Medicare ingeschreven personen; de registers bestrijken ongeveer 28% van de Amerikaanse bevolking.

Van 1992 tot 2009 werden 13.856 mannen (≥ 65 jaar oud) met lokaal of regionaal gevorderd prostaatcarcinoom in de SEER-registers opgenomen. Van hen kreeg 6,1% RP plus XRT en 23,6% XRT plus ADT. Tumorstadium en Gleasonscore bleken geassocieerd met de behandeling. Mannen bij wie de tumor zich tot buiten de prostaatcapsule bevond (T3aN0M0) of de zaadblaasjes was binnengedrongen (T3bN0M0) maar waarbij geen regionale lymfeklieren betrokken waren, hadden meer kans op een behandeling met RP plus XRT. De behandeling bleek echter onafhankelijk van regionale lymfeklierbetrokkenheid: mannen met regionale nodale metastasen en extracapsulaire extensie (T3aN1M0) of invasie van zaadblaasjes (T3bN1M0) ondergingen eveneens vaker RP plus XRT dan XRT plus ADT. Patiënten met tumordoorgroei en fixatie aan aangrenzende structuren (T4N0M0) hadden juist een grotere kans om XRT plus ADT te krijgen.

Resultaten

Na een mediane follow-up van 14,6 jaar waren er 2.189 sterfgevallen, waarvan 702 secundair aan prostaatcarcinoom. De 10-jaars prostaatkankerspecifieke overleving en 10-jaars totale overleving (OS) was, ongeacht tumorstadium of Gleasonscore, hoger bij de mannen die RP plus XRT hadden ondergaan dan mannen die XRT plus ADT hadden ondergaan. RP plus XRT versus XRT plus ADT was echter geassocieerd met hogere percentages erectiestoornissen (28,3% versus 20,4%; p = 0,0212) en urine-incontinentie (49,1% versus 19,4%; p < 0,001).


  • Bronverwijzing
    1. Jang TL, Patel N, Faiena I, et al. Comparative effectiveness of radical prostatectomy with adjuvant radiotherapy versus radiotherapy plus androgen deprivation therapy for men with advanced prostate cancer. Cancer 2018 Sep 25.

Aandachtsgebied:

Radiotherapie Urologie

Onderwerp:

ADT prostaatkanker

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.