Bariatrische chirurgie verkleint het risico op kanker

Een retrospectief cohortonderzoek toont een verlaagde incidentie op kanker bij patiënten die een bariatrische operatie hebben ondergaan. Dit betreft vooral obesitasgerelateerde kankers zoals postmenopauzale borstkanker en endometrium- en coloncarcinoom.

Patiënten die tussen 2005 en 2012 een bariatrische operatie hebben ondergaan en tot 2014 zijn gevolgd, zijn geïncludeerd in dit onderzoek. In totaal zijn 22.198 geopereerde patiënten gematcht met 66.427 niet geopereerde patiënten. Na een gemiddelde follow-up van 3,5 jaar werden 2543 kankers gevonden. Patiënten met een bariatrische operatie hadden een HR van 0,67 op het ontwikkelen van kanker (95%-BI 0,60-0,74, p < 0,001) vergeleken met de niet geopereerde patiënten. Deze uitkomst was zelfs beter bij obesitasgerelateerde kankers (HR 0,59; 95%-BI 0,51-0,69, p < 0,001). Hieronder vielen postmenopauzale borstkanker, pancreaskanker en endometrium- en coloncarcinoom. Voor elk van deze kankers gold een statistisch significant lager risico bij patiënten met een bariatrische ingreep.

Veel kankers zijn sterk geassocieerd met obesitas. Deze studie toont een verlaagde incidentie van kanker bij het ondergaan van een bariatrische ingreep. Meer onderzoeken zullen nodig zijn om het specifieke mechanisme hierachter op te helderen.


  • Bronverwijzing
    1. Bron: Schauer D.P, Spencer Feigelson H, Koebnick C et al. Bariatric Surgery and the Risk of Cancer in a Large Multisite Cohort. Annals of Surgery. September 2017

Aandachtsgebied:

Borst Maag-darm-lever

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.