6 miljoen euro subsidie voor MESI-STRAT

De Europese Unie heeft 6 miljoen euro subsidie toegekend aan MESI-STRAT, onder leiding van professor Kathrin Thedieck van het UMCG. Dit project duurt 57 maanden en onderzoekt met een systeemgeneeskundige benadering de samenhang tussen het metabolisme van borstkanker en oncologische signalering. Hierdoor kunnen er gerichte en persoonlijke interventies worden ingezet voor patiënten met een oestrogeenreceptor positieve tumor (ER+). Deze soort tumor komt in 75-80% van de borstkankers voor.

MESI-STRAT gaat metabolische markers ontwikkelen die meetbaar zijn in bloed en urine. Hierdoor kan er een risicoanalyse worden gemaakt voor patiënten met een ER+-tumor. Patiënten kunnen zo voor en tijdens hormoontherapie beter worden ingedeeld naar het risico wat ze lopen. Ook wordt de bedoeling om het risico op een recidief van de tumor te bepalen, als de patiënten klaar zijn met de behandeling. Dit zorgt voor een meer gepersonaliseerde en gerichte aanpak van borstkanker. Met deze markers moet ook het mechanisme achter de resistentie tegen hormoontherapie duidelijker worden. Patiënten die te maken krijgen met resistentie kunnen dan een andere, effectieve behandeling krijgen. Tot nu toe is er weinig onderzoek naar de diagnostische en therapeutische betekenis van het metabolisme van borstkanker. Een nieuwe aanpak is echter nodig, omdat de tumor vaak recidiveert in gemetastaseerde vorm. Ook is het aantal recidieven de afgelopen 20 jaar vrijwel gelijk gebleven.

Aan MESI-STRAT doen in totaal 14 partners uit zes verschillende Europese landen mee.


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.