6 en 12 maanden trastuzumab vergeleken bij vroege borstkanker

De finale resultaten van de gerandomiseerde PHARE-trial hebben niet kunnen aantonen dat 6 maanden behandeling met adjuvante trastuzumab bij vroege borstkanker niet-inferieur zijn aan 12 maanden. De onderzoekers realiseren zich dat de marge voor niet-inferioriteit een punt van discussie blijft.

De standaard behandeling van HER2-positieve borstkanker is al sinds 2005 chemotherapie plus 12 maanden trastuzumab. In de eerste analyse van de resultaten van PHARE, in 2012, kon de niet-inferieuriteit van 6 maanden trastuzumab al niet worden aangetoond. De afsluitende resultaten van deze Franse trial werden gepresenteerd tijdens de SABCS 2018 in San Antonio.

De in totaal 3380 deelnemers werden gerandomiseerd naar 12 of 6 maanden adjuvante trastuzumab. De primaire doelstelling was het aantonen van niet-inferioriteit van 6 maanden trastuzumab in de intention-to-treat populatie in termen van ziektevrije overleving (DFS). De vooraf gespecificeerde marge voor niet-inferioriteit bedroeg 1,15. Secundaire eindpunten waren totale overleving (OS) en overleving zonder metastasen (MFS).

De gemiddelde leefijd van de deelnemers was 54 (21-86) jaar. Bij 54,5% waren de axillaire lymfeknopen onaangetast, terwijl 41,7% van de tumoren ER-negatief waren. Na gemiddeld 7,5 jaar follow-up was de kans (HR) op DFS groter in de 12 maanden behandelde groep: 1,08 (95%-BI: 0,93-1,25; p = 0,39). NB: de niet-inferioriteitsmarge van 1,15 is meegenomen in de BI-marge. Er was geen verschil in behandeleffect, en in geen enkele subroep zijn verschillen in de duur van het behandeleffect gezien. De HR voor de OS was 1,13, en voor de MFS 1,15. De auteurs concluderen dat 12 maanden adjuvante trastuzumab de standaard dienen te blijven.Aandachtsgebied:

Borst

Onderwerp:

trastuzumab

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.