Veranderingen in HDL-metabolisme geassocieerd met migraine

Nederlandse onderzoekers beschrijven in Neurology twee kandidaatbiomarkers voor migraine, beide gerelateerd aan de ‘high density’-lipoproteïne (HDL)-status: een lagere concentratie apolipoproteïne-A1 en een lagere vrij cholesterol/totaal lipide-ratio in kleine HDL-deeltjes. Daarnaast werd bij mannelijke patiënten een associatie gevonden met een verlaagde concentratie omega-3-vetzuren.

Hoewel er eerder aanwijzingen zijn gevonden voor een associatie tussen migraine en verhoogde concentraties totaal cholesterol, ‘low-density’ lipoproteïne-cholesterol (LDL-C) en triglyceride en een lager HDL-cholesterol (HDL-C), worden deze resultaten niet consistent gerepliceerd. Er is dan ook behoefte aan een meer systematische benadering van het onderzoek naar deze relatie. Met ‘high-throughput’ proton-nucleaire magnetische resonantie (1H-NMR) kunnen in korte tijd honderden metabolieten tegelijk worden geïdentificeerd en gekwantificeerd in lichaamsvloeistoffen. Hierdoor kunnen van grote groepen patiënten metabole profielen worden verkregen, wat kan bijdragen aan het vergroten van het inzicht in de pathofysiologie van migraine, en mogelijk ook de relatie met cerebro- en cardiovasculaire ziekten. Gerrit Onderwater en collega’s gebruikten dan ook een 1H-NMR-platform om de waarden van 146 individuele metabolieten (waaronder lipiden, vetzuren en lipoproteïnen) en 79 metabolietratio’s te bepalen in plasma van 2.800 migrainepatiënten (80,6% vrouw) en 7.353 controles (54,1% vrouw) uit acht grote Nederlandse cohorten.

HDL-status
In deze populatie was migraine geassocieerd met een lagere concentratie apolipoproteïne A1 (apoA1, een belangrijke eiwitcomponent van HDL) (β -0,10; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) -0,16 tot -0,05; gecorrigeerde p = 0,029) en een lagere vrij cholesterol/totaal lipide-ratio in kleine HDL-deeltjes (S-HDL-FC ratio; β -0,10; 95%-BI -0,15 tot -0,05; gecorrigeerde p = 0,029). Daarnaast was, alleen bij mannen, migraine geassocieerd met een lagere concentratie omega-3-vetzuren (β -0,24; 95%-BI -0,36 tot -0,12; gecorrigeerde p = 0,033).
Ook werd onderzocht of migraine was geassocieerd met 23 vooraf gespecificeerde groepen
(functioneel) gerelateerde metabolieten. Deze ‘global test’ bevestigde de associatie tussen HDL-geassocieerde metabolieten en migraine, die ook al duidelijk werd na analyse van individuele metabolieten. Geen van de andere lipoproteïneklassen bleek geassocieerd met migraine.

Volgens de onderzoekers suggereren deze resultaten dat veranderingen in het HDL-metabolisme betrokken zijn bij de associatie tussen migraine en cerebro- en cardiovasculaire ziekte.


  • Bronverwijzing
    1. Onderwater GLJ, Ligthart L, Bot M, et al. Large-scale plasma metabolome analysis reveals alterations in HDL metabolism in migraine. Neurology. 2019 Apr 3. pii: 10.1212/WNL.0000000000007313. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Hoofdpijn

Onderwerp:

biomarkers HDL migraine

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.